Tips til bruk av Google Calendar for studenter

Google Calendar er awesome – både for studenter og for alle andre. Derfor laget én av våre tidligere toppstudenter et par videoer som viser deg hvordan du kan bruke kalenderprogrammet på en smart måte. 

Hvorfor og hvordan bruke Google Calendar