Det å sette gode mål gjennom studietiden er viktig for å kunne måle progresjon, motivere deg selv og strukturere tiden frem mot en eksamen. SMART-modellen er et nyttig verktøy man kan benytte seg av, og som vi skal forklare nærmere i denne artikkelen.

Elementene i SMART-modellen

SMART-modellen er en huskeregel som består av fem ulike komponenter som er til for å hjelpe deg å lage gode og konkrete mål, som fører til resultater. Ordet er sammensatt av de engelske ordene Specific, Mesurable, Actionable, Realistic og Time-based.

1. Specific

Et godt mål bør være spesifikt. Det vil si at målet må være enkelt og med en tydelig beskrivelse av hva du ønsker å oppnå. Ikke sett for omfattende mål, men prøv å bryte det ned så godt du kan. Eksempelvis ved å fokusere på å gjøre det bra i et fag om gangen fremfor å ha som mål å heve snittet i alle fag på samme tid.

2. Measurable

Det er viktig å kunne måle om du beveger deg i riktig retning. Testing viser hva du er god på og hvor du fremdeles har forbedringspotensial. Slik kan du investere kreftene dine der det utgjør størst forskjell. Oppgavebaserte fag har masse materiale du kan teste deg på, som for eksempel oppgaver som likner eksamensoppgaver. I mer lese-baserte fag kan repetisjonsoppgaver på EnkelEksamen.no være en god måte å teste kunnskap på. 

3. Actionable

Dette handler om å klare å bryte ned den endelige målsettingen. Et godt tips er å legge inn små belønninger etter hvert som du fullfører et ukesmål eller et dagsmål. Det holder deg motivert og gjør det lettere å se at du faktisk beveger deg mot målet. EnkelEksamen har en progresjonsbar så du hele tiden kan se hvor mye du har gjennomført av et kurs, og hvor langt unna ditt mål du er. 

4. Realistic

Målene dine skal være realistiske å oppnå. De bør kunne utfordre deg litt, uten at det blir overveldende. Realistiske mål gjør også prosessen mer overkommelig sånn at du kan få en mestringsfølelse og ikke mister motivasjonen underveis fordi målet var for vanskelig å oppnå.

5. Time-based

Et godt mål er tidsbasert, med et klart start- og endepunkt. For deg som student så har du en endelig eksamen å jobbe opp mot som du dessverre ikke kommer unna. Likevel er det lurt å sette opp tidsbaserte mål også på ukentlig og daglig basis for å unngå skippertak. Si du har som mål å lese et kapittel hver uke – dette er lettere å gjennomføre enn å si at du skal lese hele boka før eksamen. Ha ha tidsrammer underveis gjør arbeidet mer strukturert og lettere å måle. EnkelEksamen sin semesterplanlegger kan hjelpe med dette. 

Hvordan gjøre SMART-modellen personlig?

Husk at det er du som kjenner deg selv best. Hvordan du liker å jobbe med skole, hvor mye energi og overskudd du har, og hva som motiverer deg. Det er derfor viktig at du bruker modellen som et hjelpekart, fremfor en fasit. Ikke kopier andres mål og arbeidsmetoder, men finn ut hva som funker best for deg!

Vil du vite mer om SMART? Sjekke ut The 7 Habits of Highly Effective People – av Stephen R. Covey, som er brukt som kilde for denne artikkelen.