Brukervilkår

Sist endret: 03.07.2023.

1. Introduksjon

EnkelEksamen.no (heretter «Nettsiden») drives av Edrupt AS, organisasjonsnummer 995 850 168 (heretter «Tjenestetilbyder»). På nettstedet kan du som bruker (heretter «Du») kjøpe eksamenskurs på nett.

Gjennom å ha tilgang til, besøke og bruke Tjenesten, samtykker du i de til enhver tid gjeldende brukervilkårene.

Tjenestetilbyders kundeservice er tilgjengelig på: [email protected].

2. Våre forpliktelser

Når du kjøper et kurs hos Tjenestetilbyder vil du deretter få tilgang til kurset i den avtalte perioden. Du kan til enhver tid logge deg inn på Nettsiden og få tilgang til dine kurs. Dersom du ønsker en spesifisert kvittering kan du laste dette ned fra din profilside, sende en e-post til kundeservice eller ta kontakt på chat.

Tjenestetilbyder forplikter seg til å gi deg tilgang til de kursene som er betalt for i den avtalte perioden. Tjenesten har som mål å ha en oppetid på 99,9%, men Tjenestetilbyder gir ingen garantier knyttet til dette.

Du kan når som helst velge å avslutte din tilgang til Tjenesten. Kontakt i så tilfelle vår kundeservice, som vil bistå deg å slette din brukerprofil.

3. Dine forpliktelser

Ved registrering bekrefter du at informasjonen som blir oppgitt er korrekt, fullstendig og du er selv ansvarlig for eventuelle feil i informasjonen.

Plikten til å oppgi korrekt informasjon gjelder også om du bruker enkeltpålogging (SSO) via tjenester som for eksempel Google eller Facebook. Dersom Tjenestetilbyder oppdager bruk av en falsk, lånt, ikke personlig eller på annen måte uriktig profil knyttet til enkeltpålogging, forbeholder Tjenestetilbyder seg retten til når som helst å låse din brukerkonto og nekte deg tilgang til Tjenesten.

Tjenesten er for personlig bruk. Du kan ikke dele din innloggingsinformasjon med andre, videreselge eller utnytte tjenesten kommersielt. Det er ulovlig og straffbart å skaffe seg uautorisert tilgang til tjenesten, å kopiere innhold for annet enn privat bruk, samt å legge ut innhold fra Tjenesten på internett.

Som bruker av Tjenesten er du ansvarlig for at ditt brukernavn og passord lagres og brukes på en trygg og sikker måte. Din innloggingsinformasjon er å regne som konfidensiell og må ikke overlates til uvedkommende. Du er ansvarlig for all aktivitet som foregår på Tjenesten med din innloggingsinformasjon.

Dersom du mistenker at andre har fått tilgang til ditt brukernavn og passord må du kontakte oss uten ugrunnet opphold.

Ved mistanke om brudd på Brukervilkårene, forbeholder Tjenestetilbyder seg retten til når som helst å stenge eller slette din profil.

4. Betaling og priser

Tjenesten benytter Stripe som en betalingsløsning. Du kan betale med Visa, MasterCard eller Klarna.

Betalingssystemet som brukes imøtekommer alle gjeldende sikkerhetskrav. All kommunikasjon mellom betalingssystemet og deg som kortinnehaver foregår via kryptert SSL-forbindelse. På denne måten blir din sikkerhet ivaretatt slik at uvedkommende ikke kan se data som utveksles. Opplysninger som blir oppgitt i betalingssystemet vil dermed ikke være tilgjengelig for Tjenestetilbyder eller andre.

Alle opplyste priser er eksklusive merverdiavgift. Eksamensforberedende kurs er fritatt merverdiavgift.

Tjenestetilbyder arbeider hele tiden for å forbedre tjenesten. Dersom vi øker prisen uten at det skyldes ordinær inflasjonsjustering eller nye avgifter, gir vi deg minst 30 dagers varsel. Du kan da kan du velge å si opp avtalen.

5. Angrerett og refusjon

Når du kjøper tilgang til tjenesten får du tilgang til de digitale tjenestene umiddelbart. Du samtykker til at leveringen påbegynnes umiddelbart og at du derfor ikke har angrerett på kjøpet, jf. angrerettlovens § 22 bokstav n.

Dersom det er noe galt med levering av tjenestene vil vi naturligvis ordne dette ved å utbedre problemet. Ved feil ber vi deg ta kontakt med oss på kundeservice raskest mulig slik at vi kan løse problemet.

6. Immaterielle rettigheter

Tjenestetilbyder innehar alle immaterielle rettigheter knyttet til alt materiale som er tilgjengelig på Nettsidene og i Tjenesten, samt til det materialet som sendes i form av flyers, videoer, e-post, ressurser, plakater med mer. Hel eller delvis referanse til, eller gjengivelse av, materiale tilhørende Tjenestetilbyder kan kun finne sted etter uttrykkelig skriftlig tillatelse. Det presiseres at materialet du mottar er for ditt personlige bruk og er beskyttet av lov om opphavsrett. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere, fremvise, publisere eller selge informasjon, programvare, produkter eller tjenester som gjøres tilgjengelig Nettsidene – dette gjelder også deling av hele eller deler av filer, skjermbilder eller opptak fra våre kurs på tjenester som (men ikke begrenset til) Studocu og FileFora mfl. Unntak gjøres for utskrift for særskilt personlig bruk.

Anvendelse av varemerket og logotyper som forekommer på Nettsiden og ellers i Tjenesten forutsetter forutgående skriftlige samtykke fra Tjenestetilbyder.

Eventuelle krenkelser av immaterielle rettigheter kan medføre erstatningsansvar eller straffansvar etter norsk lov og vil bli forfulgt ved søksmål eller anmeldelse, i tillegg til at din brukerkonto vil stenges umiddelbart.

7. Kommunikasjon

Etter registrering kan Tjenestetilbyder kontakte deg på e-post med informasjon vedrørende ditt kundeforhold eller med markedsføring for Tjenestetilbyders tjenester. Om du ikke lenger ønsker å motta epost fra oss, kan du melde deg av vårt nyhetsbrev ved å trykke på lenken i slutten av eposten, melde deg av inne på «min side» i tjenesten, eller ved å kontakte vår kundeservice.

Din e-postadresse vil bli behandlet konfidensielt og aldri bli solgt til, eller på andre måter tilgjengeliggjort for, tredjeparter.

8. Behandling av personlig informasjon

Tjenesten behandler personopplysninger i samsvar med til enhver tid relevante lover og i henhold til sin Personvernerklæring. Personvernerklæringen er tilgjengeliggjort på Tjenestens nettsider og er en integrert del av disse Brukervilkårene.

9. Erstatning og ansvarsfraskrivelse

Tjenestene og informasjonen som gjøres tilgjengelig via Tjenesten tilbys “som det er” uten noen garantier. Tjenestetilbyder garanterer ikke at den informasjon som er tilgjengelig på Nettsiden og i Tjenesten ellers er korrekt eller fullstendig.

Tjenestetilbyder og dens samarbeidspartnere kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for skader på ting, tap av data, tapt fortjeneste eller noe annet tap eller kostnad som kan oppstå i forbindelse med bruk av tjenesten, eller som følge av manglende leveranse av tjenesten.

Tjenestetilbyders erstatningsansvar begrenser seg til enhver tid til det du har betalt for Tjenesten.

10. Endringer av avtalen

Tjenestetilbyder forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse Brukervilkårene. Oppdaterte brukervilkår vil bli gjort tilgjengelig på Tjenestetilbyders nettsider. Endringer i brukervilkårene som gjelder for kurs du har tilgang til, vil du få melding om på epost. Som bruker er det ditt ansvar å gjøre deg kjent med Brukervilkårene.

Ved fortsatt bruk av Tjenesten etter at endringene i Brukervilkårene er gjort tilgjengelig og distribuert godtar du å være bundet av de oppdaterte Brukervilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene må du slutte å bruke tjenesten. Kontakt i så tilfelle kundeservice for å slette din brukerprofil.

11. Verneting

Disse vilkårene skal tolkes i samsvar med norsk lov. Oslo tingrett er Tjenestetilbyders ordinære verneting.

Ved å godkjenne Enkeleksamens allmenne vilkår og/eller denne integritetspolicy og anvende Enkeleksamens nettside, godkjenner du behandlingen av cookies i følge hva som står her. Dersom du ikke aksepterer at cookies anvendes, kan du ta bort cookies i din nettlesers sikkerhetsinnstillinger. Du kan også stille inn nettleseren slik at du blir spurt hver gang Enkeleksamens nettside forsøker å plassere en cookie på din datamaskin. Du kan også bruke nettleseren din til å slette tidligere lagrede cookies, se på nettleserens hjelpesider for mer informasjon. Du kan også når som helst slette cookies manuelt fra din harddisk.