Videokurs på nett

Våre videokurs er laget av toppstudenter som selv har mestret fagene. Dette gir oss en unik pedagogisk innfallsvinkel, sammenliknet med videregående skole, universiteter og høyskoler.

Videokurs på nett laget av toppstudenter

Vi tilbyr nettkurs for både videregående skole (VGS) og en rekke universiteter og høyskoler, deriblant Handelshøyskolen BI, Norges Handelshøyskole NHH og NTNU. Mange av våre kunder skriver til oss om at det ikke alltid er like lett å følge med i forelesninger eller timen, eller lære av pensumbøkene. Våre nettlærere vet hvor skoen trykker, og bruker sin egen erfaring som student for å formidle konseptene du må kunne i løpet av skoleåret, til prøver og eksamen, gjennom effektive videoleksjoner og andre digitale ressurser.

Enkelt språk, rett på sak

Når man skal lære noe for første gang, er en av utfordringene at man ikke kan alle de vanskelige fagbegrepene som erfarne fagfolk bruker. Akademia har en tendens til å gjøre relativt enkle konsepter vanskeligere enn det egentlig er. Vår tilnærming derimot, er å bruke et lettfattelig og enkelt språk, tilpasset kunnskapsnivået man kan forventes av elever og studenter som skal lære et emne for første gang. Vi går ikke rundt grøten – i stedet bruker vi et lettforståelig språk. Vi sikter mot det den kjente læringsteoretikeren Lev Vygotskij kalte “den proksimale utviklingssone”. I dette området skjer optimal læring, ettersom temaene ikke er for enkle eller for vanskelige, men utfordrende nok til å fremme læring og utvikling.

Våre videokurs har et enkelt og lettfattelig språk som er tilpasset ditt kunnskapsnivå

Se nettlærerne våre løse oppgaver på video

Særlig i fag som krever at du løser regneoppgaver, vet vi at elever og studenter setter pris på å se nøyaktig og detaljert hvordan oppgavene kan løses. Derfor tilbyr vi ikke bare videoer med gjennomgang av teori, men også oppgavevideoer, hvor du får se et detaljert løsningsforslag på eksamensrelevante oppgaver. Steg for steg bryter vi ned hvordan du kan gå frem for å løse oppgaver, også de mest krevende oppgavene

Eksempel på hvordan nettlærere går steg for steg igjennom oppgaver

Effektiv bruk av eksempler og illustrasjoner

For å gjøre teoretiske konsepter og begreper forståelige, bruker vi eksempler som du kan relatere til. Dette setter den teoretiske kunnskapen i en praktisk kontekst, og gjør det lettere å huske konseptene på eksamensdagen. Vi har en gjennomgående visuell stil i alle våre presentasjoner, med morsomme illustrasjoner som bistår eksemplene. Med dette ønsker vi å gjøre læringen mer engasjerende.

Våre nettlærere forklarer pensum gjennom engasjerende eksempler og illustrasjoner

Prøv EnkelEksamen i dag

Finn kursene du er interessert i og prøv helt gratis!

Ingen brukerprofil eller
betalingsinformasjon er nødvendig.