Påmelding til Fokusgruppe 2019: Motivasjon

Fyll ut skjemaet nedenfor dersom du ønsker å delta på EnkelEksamens fokusgruppe om motivasjon.

Vi velger ut 5 til 10 deltakere, løst segmentert på kjønn, studieår, -retning og -sted for å best representere vårt marked. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende.

For å være aktuell som kandidat må du være tilgjengelig for intervju i våre lokaler i Pilestredet 15 i Oslo, i tillegg til deltakelse i to fokusgruppesamlinger i løpet av våren 2019. Stedene for fokusgruppene vil vi informere om når det nærmer seg, men det vil være et sted i Oslo. Du vil også bli invitert til en Slack-gruppe der det forventes at du besvarer spørsmål i løpet av perioden.

Totalt kan du beregne rundt 5 timer til intervju, fokusgruppesamlinger og besvarelser i Slack-kanal. Evt. reisetid kommer i tillegg. 

Takk for at du hjelper EnkelEksamen med å levere enda bedre undervisning!

Som “betaling” får du (inntil) tre gratiskurs på EnkelEksamen, som du selv velger.
Vi vil også servere enkel mat og drikke under gruppesamlingene. 

Søknadsfrist er fredag 15. mars.

Vi gleder oss til å bli bedre kjent!

Hilsen EnkelEksamen

PÅMELDINGEN HAR UTLØPT.