Dekker EnkelEksamen hele pensum?

Dekker EnkelEksamen hele pensum?

Det er mange som spør oss i chatten om hvorvidt eksamenskursene hos EnkelEksamen.no dekker hele pensum i fagene. Her gir vi deg et raskt overblikk over hva eksamenskursene våre vil (og ikke vil) gjøre for deg som går i 1. klasse på Økonomi og administrasjon på BI.

Bedriften 📖

Bedriften kan være et overveldende fag. Pensum er stort, og eksamensoppgavene varierer mye fra år til år. Før eksamen i Bedriften er det to ting som er viktige. Du bør:

 1. Ha god oversikt over pensum
 2. Mestre å skrive en god besvarelse

Førstnevnte får du når du gjennomgår eksamenskurset på EnkelEksamen, men du må selv trene på å skrive en god besvarelse.

Om jeg var deg ville jeg gått gjennom eksamenskurset, samt brukt boken og andre kilder som supplement der du føler du trenger mer for at forståelsen skal sitte.

👉 Prøv eksamenskurset i Bedriften gratis

Markedsføringsledelse 🤑

Vi har fått flere tilbakemeldinger på at det er vanskelig å knytte pensum opp mot prosjektoppgaven. Eksamenskurset vårt er spot on på hvordan du skriver prosjektoppgaven, og tar for seg følgende punkter:

 • Konkrete, overordna tips til hvordan du skriver en akademisk oppgave (inkludert kilder og plagiat)
 • De aller viktigste analysene du bør ha med
 • Hvordan du definerer strategiske markedsutfordringer, strategiske markedsmål og strategiske markedstiltak
 • Hvordan du oppsummerer dine funn fra den faglige begrunnelsen i markedsplanen

Eksamenskurset erstatter ikke pensum, da du fortsatt må benytte pensum og andre sekundærkilder til å skrive en god prosjektoppgave. Det vil imidlertid være et perfekt supplement for å veilede deg i skriveprosessen, og hjelpe deg med å få overblikk i det du MÅ ha med i prosjektoppgaven.

👉 Prøv eksamenskurset i Markedsføringsledelse

Bedriftsøkonomisk analyse 🔎

Føles pensum ukjent? Bedriftsøkonomisk analyse skiller seg fra andre førsteårskurs. I motsetning til de andre kursene du har dette skoleåret, der deler vil være kjent for de fleste, så kan innholdet i Bedriftsøkonomisk analyse føles fremmed. I kurset gjelder det å komme seg dit hvor du knekker koden, noe som kan være vanskelig på egenhånd.Eksamen i kurset består normalt av 25 oppgaver, fordelt på tre deler:

 1. Regnskap
 2. Kostnads- og inntektsanalyse og
 3. Budsjettering

På eksamen må du bestå alle tre delene for å bestå eksamen, så det holder ikke å mestre to av tre deler. Vi er opptatt av at du skal gjøre det langt bedre enn å kun bestå. Målet til Andreas, som er nettlærer i dette faget, er alltid: du skal virkelig digge faget! 🤩

Eksamenskurset er strukturert på samme måte som eksamen, og gjennom 9 timer med video og 172 quizoppgaver vil du få en god gjennomgang av oppgaver som du vil møte på eksamen. Det gir deg fundamentet for å gjøre det bra på eksamen. Dersom du har ambisjoner om en toppkarakter, handler det om å være motivert til å forstå faget – det holder ikke bare pugge formler. Siden eksamen består av 25 oppgaver, bør du alltid være klar for en curve ball. En vinneroppskrift for å knekke koden, er å:

 1. Se videoene i eksamenskurset og gjør alle quizoppgaver.
 2. Ta opp tidligere eksamensoppgaver og tren på disse. Gå tilbake til kurset for å finne relevante videoer hvis du står fast.
 3. Send oss en melding i chatten om det er en eller flere oppgaver du trenger hjelp med! 💯

👉 Klikk her for å teste ut kurset

Matematikk for økonomer del 1 📈

Hvert år har vi sett at eksamenskurset i Matematikk for økonomer del 1 har dekket oppgavene som kommer på eksamen svært godt. Du kan ha full tillit til oss når vi sier at kurset vil være til goooood hjelp for å naile eksamen. Alle har ulike forutsetninger og mattekunnskaper, men i dette kurset tar vi utgangspunkt i at alt pensum er nytt for deg. Går det for sakte, så justerer du bare videohastigheten ⏩

👉 Du kan prøve eksamenskurset gratis her

Forretningsjus ⚖️

I eksamenskurset i Forretningsjus så vil du få oversikt over hele pensum, og god forståelse for når du skal bruke hvilke lover. Kurset inneholder 110 eksamensrelevante oppgaver, og gjør deg skikkelig klar for eksamen i Forretningsjus.

I tillegg til videoene og oppgavene i kurset er det lurt å løse tidligere eksamensoppgaver. Vent med å se på fasiten til etter at du har prøvd å løse dem selv! Bruk lovsamlingen underveis, slik at du får full oversikt over de ulike lovene og paragrafene. Det blir mye enklere på eksamen dersom du har oversikt over disse på forhånd. Det er digg når du slipper å bruke unødvendig tid på å lete etter hvilke paragrafer du skal bruke, under selve eksamen! 
👉 Forretningsjus

Går du i 1.klasse på Markedsføringsledelse på BI? Les i så fall her 🌟