Hvordan øve til hjemmeeksamen?

I år er de fleste eksamener omgjort til hjemmeeksamener. Det at mange fag som tidligere har hatt skoleeksamen, nå skal ha hjemmeeksamen, vil få betydning for deg som student. I denne artikkelen vil vi komme med våre beste tips til hvordan du kan mestre hjemmeeksamen både når det kommer til eksamensformatet og vanskelighetsgraden på eksamen. 

I vår var også de fleste eksamener omgjort til hjemmeeksamen. Basert på eksamensoppgavene vi fikk tilsendt, har vi gjort oss opp noen tanker om hva du kan forvente deg på eksamen. Det er særlig to ting vi merket oss:

  1. Dårligere tid ⏲️
    Flere eksamener hadde flere oppgaver enn tidligere, som at man hadde dårligere tid sammenlignet med ordinær skoleeksamen. I andre tilfeller var det mer tid tilgjengelig, men da var det også flere eller mer omfattende oppgaver, slik at man i sum satt igjen med dårligere tid enn tidligere. 
  1. Høyere krav til forståelse 🤓
    I og med at man har hjelpemidler tilgjengelige som man ellers ikke ville hatt, må man forvente at det stilles høyere krav til å vise forståelse. Det kan for eksempel være at man ikke bare skal regne ut et tall, men at man også skal forklare hva det tallet betyr i praksis, og eventuelt gjøre vurderinger.

5 tips for å være klar for hjemmeeksamen

1. Øv på tidligere eksamensoppgaver og sørg for at du er godt innenfor tiden

Å lagre filer og laste opp på riktig måte må også gjøres før tiden er ute, så det er viktig å sette av tilstrekkelig med tid til det! Se videoen under om hvordan vi anbefaler deg å levere digital hjemmeeksamen 👇

2. Gjør oppgaver og arbeidskrav som er delt ut gjennom semesteret

Oppgaver som blir gjennomgått i forelesninger og oppgaver gitt i arbeidsgrav gir ofte en god pekepinn på hva som er viktig å kunne til eksamen.

3. Fokuser på forståelse fremfor pugging 🤓

Du vil sannsynligvis ha formler og lignende tilgjengelig, så det viktigste vil ikke være å kunne alle formler og forklaringer på rams, men å kunne vise at du forstår hva du har kommet frem til.

4. Gjennomgå eksamenskurset i god tid før eksamen

På den måten sikrer du at du har gjennomgått det viktigste eksamenspensumet i god tid, og at du kan se videoer og gjøre oppgaver på nytt dersom det er noe du synes er spesielt vanskelig.

5. Send oss en melding om du trenger hjelp med oppgaver

Frem mot eksamen så vil vi hjelpe flere tusen studenter på chat hos EnkelEksamen. Klikk her for å lese fem tips for hvordan du kan få et best mulig svar på spørsmål du lurer på. På selve eksamensdagen din så kommer vi ikke til å svare på noen spørsmål knyttet til eksamen. 

Vi vet naturligvis ikke hva som kommer på eksamen, men vi ønsker å gjøre det vi kan for at du skal nå dine mål på eksamen! 

Vil EnkelEksamen fortsatt være nok for å få en god karakter?

Kursene hos EnkelEksamen er fortsatt like relevant for eksamen som tidligere. Det er viktig å huske på at pensum er det samme som det har vært. Det vil si at dersom du har kontroll på pensum, så vil du være godt rustet til eksamen.


Med det sagt, så er kursene våre laget med utgangspunkt i ordinær eksamen – dvs. skoleeksamen i de fleste tilfeller. Det betyr at det kan komme oppgaver på eksamen som ikke er dekket fullt ut i videoene og quizoppgavene. Vi vil uansett gi deg de verktøyene du trenger for å gi en god eksamensbesvarelse, selv om vi ikke kan forberede deg på alle mulige tvister et spørsmål kan ha.

Sliter du med å studere hjemmefra? Lær om den såkalte Pomodoro-teknikken her, som vil hjelpe deg å jobbe fokusert.