studieplan

For å komme godt i gang med semesteret og jobbe effektivt, er det viktig å først skaffe seg et overblikk over semesteret du har foran deg; for så å sette opp en studieplan som hjelper deg å strukturere og prioritere arbeidet. Slik blir du klar til eksamen!

Jeg spurte en av våre toppstudenter, Theodor, om hvordan han strukturerer sitt semester; han laget rett og slett en mal til oss, slik at vi også kan sette opp vår egen studieplan. Last den ned her 👇

Sett opp studieplanen i 5 steg

#1 – Finn eksamensdatoen

Det er tross alt eksamensdagen du skal være forberedt til. Det er da du skal prestere, og vise alt du har lært i faget.

Derfor er det eksamensdatoene som styrer hvordan du legger opp studieplanen:

#2 – Finn ut om du har andre innleveringer, og sett opp rekkefølge for fagene

Du har kanskje noen faglige innleveringer dette semesteret? Sett de opp. Her er det også viktig at du prioriterer, med tanke på hvor mange prosent av den endelige karakteren disse utgjør. Denne prioriteringen og de ulike datoene danner grunnlaget for hvilke fag du prioriterer når i studieplanen.

#3 – Sett opp hvordan du skal lære de ulike kursene i studieplanen

Det er ikke sikkert du skal jobbe på samme måte i alle fag eller kurs. Det er heller ikke sikkert at du lærer på samme måte som foreleseren din, kompisen din eller kollokviegruppen din.

#4 – Hvilke ressurser trenger du til de ulike kursene?

Når du har funnet ut hvordan du vil jobbe, må du også sørge for at du har ressursene du trenger for å gjennomføre det. Før dette inn i studieplanen.

#5 – Legg en plan for eksamenstiden, og gi deg selv frister

Til sist bør du legge en detaljert plan for selve eksamensperioden. Sett opp noen frister for deg selv – frister du vet du vil klare å følge. Når skal du være ferdig med alt pensum? Hvor mange dager har du mellom hver eksamen? Hva er det realistisk å få til på disse dagene? Det er også viktig å legge inn omstillingsdag etter eksamen, så du får ladet batteriene dine skikkelig.

Med disse tipsene og en gjennomtenkt studieplan, er du på god vei til å naile eksamen. Og husk; vi er her hvis du trenger hjelp til å lære pensum!