Hva er egentlig gode mål, og hvordan kan de hjelpe deg med å studere mer effektivt? Her er 5 enkle tips fra oss. 

Når man er stresset, for eksempel i en eksamensperiode, er det lett å jobbe mye med ting som egentlig ikke gir bedre resultater på eksamen. Derfor er det lurt å legge litt arbeid i å sette seg riktige mål før man starter. 

Her er våre beste tips til hvordan du setter gode mål som faktisk hjelper deg å lykkes på eksamen. 

1. Vit hvor du skal

Det første du må vite, er hva du ønsker å oppnå til slutt. Dette er endemålet. Det hjelper deg å lage en plan derfra og bakover til der du er nå: Hva må du gjøre for å komme herfra og dit du skal til slutt? Hvilken kunnskap trenger du å tilegne deg? 

En vanlig feil er å sette seg mål som bare handler om å oppnå et spesifikt resultat – for eksempel A på eksamen. Men en god målsetting skal si noe om hva du må gjøre for å klare å oppnå ønsket resultat.
Veien til målet: For å lykkes med resultatet (komme i mål), må du si noe om hvordan du skal klare det.

2. Lag en prioritert pensumliste

Når du vet hvor du skal, bør du sette opp en liste over alt pensum du trenger å gjennomgå frem til eksamen. Deretter kan du fargekode pensumet etter vanskelighetsgrad for å få best mulig oversikt over hva du skal lære deg i faget. Vanskelighetsgraden har du antagelig allerede har en idé om, etter å ha vært igjennom pensumet i forelesning. 

Fargekodene vil la deg se tydelig hva du må lære deg for å oppnå endemålet ditt. . Dermed sikrer du å kun jobbe med det som gir maksimalt uttelling på eksamen. 

Fargekodene vil også hjelpe deg å sette opp en visuell og effektiv timeplan.

3. Lag spesifikke ukesmål mål

Poenget med å jobbe med endemålet i mente, er at du hele tiden vet at det du jobber med samsvarer med det endelige målet. Etter at du har laget den prioriterte pensum-listen, kan det være lurt å sette opp ukesmål for hele semesteret for å fortsette den gode oversikten du har påbegynt med penumlisten.

4. Lag en timeplan.

Nå er du klar for å planlegge den nærmeste uka og dagen, ved å sette opp en timeplan. Følger du denne timeplanen, vil du kunne jobbe effektivt mot endemålet ditt for eksamen. Her kan du lese om hvordan du setter på en digital semesterplan med hjelp fra EnkelEksamen.   

5. Lær deg SMART-modellen

Et siste ekstra-tips når man skal sette seg mål, er å jobbe etter SMART-modellen. Ordet SMART er et akronym, der hver bokstav står for et prinsipp som hjelper deg å sette gode oppnåelige mål. Modellen sier at alle mål bør være spesifikke, målbare, oppnåelige, realistiske og tidsbaserte. På engelsk er ordene Specific, Measurable, Actionable, Realistic og Time-based. 

The 7 Habits of Highly Effective People – av Stephen R. Covey er brukt som kilde i denne artikkelen.