Det er et uttrykk som sier “Et mål uten en plan er bare et ønske”. Dette uttrykket kan vel så godt snus på hodet. En plan uten en målsetting kunne blitt sammenliknet med å ro en båt på havet uten forutsatt kurs. Mest sannsynlig ville vi opplevd at jo hardere vi ror, jo fortere vil vi ro oss selv i feil retning. Vi hjelper deg i dette innlegget til å definere dine mål, slik at du blir en mer effektiv student.

På samme måte kan vi i løpet av et semester spore av kursen. Dermed også rote oss bort i arbeid som ikke leder til resultater på eksamen. For ja, det går an være en kjempetravel uten at man nødvendigvis er særlig effektiv.

#1 Arbeid med endemålet i mente

La oss hente visdom fra Stephen Covey sin bok “The 7 habits of highly effective people”. Vi skal alltid arbeide med endemålet i mente. Dette betyr at vi har en klar forståelse av hva arbeidet vi engasjerer oss i leder frem til. Med andre ord, at vi vet hvor vi skal slik at vi bedre kan forstå vår nåsituasjon og hvilke steg vi står ovenfor for å oppnå vårt ønskede endemål.

Alle ting er skapt to ganger – Å starte med endemålet i mente baserer seg på prinsippet at alt er skapt to ganger. Først mentalt, så fysisk. Vi ønsker altså å projisere en mental linje fra det målet vi har satt oss tilbake til der vi står i dag. Det innebærer at vi identifiserer klart og tydelig hvilken kunnskap vi trenger å tilegne oss. Slik når du ditt mål som en effektiv student.

målrettet arbeid-1

Resultatbasert og prestasjonsbasert målsetting – Det er lett å falle for å tro at å sette seg et mål handler kun om å oppnå et spesifikt utfall. For eksempel A i Bedriftsøkonomisk analyse. En god målsetting derimot forteller oss ikke bare hvilket utfall vi ønsker, men også hvordan vi strategisk skal gå frem for å komme oss dit.

#2 Kartlegg hvilken kunnskap som trengs og prioriter med fargekoder etter vanskelighetsgrad

Det første du kan gjøre er å sette opp en liste over alt pensum du trenger å gjennomgå frem til eksamen. Dette vil gi det en god initiell oversikt. Når det er gjort kan du fargekode pensumet etter vanskelighetsgrad. Dette er noe du kanskje allerede har en idé om etter å ha vært igjennom pensumet i forelesning. Disse fargekodene vil hjelpe deg å identifisere hva som holder deg tilbake fra å tilegne deg den forståelsen du trenger for å oppnå målet ditt. På den måten vil du kontinuerlig holde deg til arbeid som gir maksimalt uttelling. Disse fargekodene vil også hjelpe deg å sette opp en strømlinjet og effektiv timeplan.

#3 Bryt ned endemålet i mindre SMART – Goals

Poenget med å arbeidet med endemålet i mente er at vi hele tiden vet at det vi jobber med samsvarer med det endelige målet. Etter oversikten over pensum er klart, kan dette deles inn i mindre mengder.

Når vi har satt opp ukesmålsettingene våre for semesteret kan vi begynne å tenke på å sette opp en timeplan for uka. Følg denne timeplanen for effektiv studering.

Før vi kommer dit skal vi se på hva SMART-goals egentlig er. Ordet SMART er et akronym innen målsettingsteori. Hver bokstav i akronymet står for et prinsipp som er ment til å hjelpe å sette mer handlekraftige mål man faktisk er i stand til å oppnå.

SMART

Hva står SMART for?

Specific

Et godt mål er spesifikt. Det vil si at målet staterer klart og tydelig et start- og et endepunkt. Med dette menes den kompetansen du stiller til start med kontra den kompetansen du ønsker å ende opp med. En vanlig feil å gjøre er å sette mål med åpen ending. Som for eksempel: “Bli bedre i bedriftsøkonomisk analyse”. Målet sier oss ingenting om hvor mye bedre, rettere sagt vi aner ikke hva som skal til for å oppnå målet eller når målet er oppnådd.

Measurable

Det er viktig å ha en måte å måle om du beveger deg i rett retning. Dette er essensielt for å holde en stø kurs i løpet av semesteret. Testing viser deg hva du er god på og hvor du har forbedringspotensiale. Slik kan du investere kreftene dine der det gjør størst forskjell. Dette skiller en effektiv student fra en ineffektiv student. Oppgavebaserte fag har masse materiale du kan teste deg på som for eksempel eksamensoppgaver. I mer lesebaserte fag kan en måte å teste kunnskap på være FlashCards. Her kan det være lurt å loggføre fra uke til uke hva du er god på og hva du trenger mer trening på.

Actionable

Dette handler om å klare å bryte ned den endelige målsettingen. Tenk på det som å bestige et fjell, å bryte turen ned i mindre etapper. Om vi sitter å titter på fjellet vi er nødt til å bestige for å komme i mål blir vi bare overveldet. Vi ønsker å bryte ned målet i fordøyelig biter som vi kan fullføre i løpet av en uke og en dag. Et godt tips her er også å legge inn små belønninger etter hvert som du fullfører en liten et ukesmål og et dagsmål. Holder deg motivert og gjør det lettere å se at du faktisk beveger deg mot målet.

Realistic

At du setter mål du personlig kjenner at du klarer å oppnå. Misforstå oss rett her. Ikke det målet du føler at du burde klare å oppnå i følge noen ekstern forventning verden har til deg. Nei! Bruk litt tid på å finne ut hvilken stand du personlig stiller med til start og vurder hva som er realistisk for deg å oppnå. Målet bør kunne utfordre deg litt uten at det skal bli overveldende.

Time-based

Et godt mål er tidsbasert. Igjen går det tilbake til om målet har et klart start- og endepunkt. Denne er ganske enkelt for deg som student siden du har en endelig eksamen å jobbe opp mot. Når det er sagt, er det lurt å sette opp tidsbaserte mål også på et ukentlig og daglig basis. En effektiv student jobber også effektivt gjennom hele semesteret.

Etter du har satt deg spesifikke ukesmål kan du starte å planlegge den nærmeste uka og dagen. Her vil du få noen praktiske tips til Hvordan planlegge en produktiv studiedag hjemme.

Om du har lest så langt antar vi også at du muligens ville vært interessert i kilden som er brukt i dette blogginnlegget. Vi oppfordrer deg derfor til å sjekke ut The 7 Habits of Highly Effective People – av Stephen R. Covey.