Lær med AI

Den kraftigste teknologien for å skalere 1:1 undervisning!
Med GPT-4o er det bare fantasien som setter grenser for måter å lære pensum på

AI-basert veiledning

Tradisjonell veiledning kan gå tregt og være lite tilgjengelig akkurat når du trenger det. Derfor har vi utviklet en AI-basert veileder som alltid er tilgjengelig på læringsplattformen om du står fast eller lurer på noe faglig. Du får tilgang til den AI-baserte veilederen om du kjøper minst ett kurs på EnkelEksamen*

Veilederen er basert på ChatGPT-4o, en av de sterkeste AI-teknologiene tilgjengelig på markedet. I tillegg har vi gjort forbedringer som gjør veilederen bedre i stand til å veilede akkurat deg som som skal ta eksamen i dine fag. Slik har vi forbedret den AI-baserte veilederen:

  • gjort den bedre på matematikk og utregning slik at du kan få god hjelp til alle regneoppgaver
  • gjort veilederen kjent med innholdet i våre kurs, for å tilpasse veiledningen mot din eksamen
  • utviklet to moduser som støtter din læring: Spør AI og AI spør deg

Spør AI – faglig veiledning alltid tilgjengelig

Med modusen Spør AI kan du stille faglige spørsmål når som helst, hvor som helst, og få umiddelbar faglig hjelp. Du kan for eksempel be om enkle forklaringer av teorier og begreper, be om oversettelse av engelske begreper eller spørre om løsningsforslag på oppgaver. AI kan også være en kreativ sparringspartner i utforming av tekster og kan gi deg gode eksempler på anvendelse av teori. Det er bare kreativiteten som setter grenser for hvordan du kan maksimere ditt læringsutbytte med vår AI-baserte veileder!

Få 1:1 veiledning i fagene dine med AI som kan vårt kursinnhold.

AI spør deg – den sokratiske metode

Vi har også utviklet en unik læringsmodus som vi kaller AI spør deg. I stedet for at du stiller spørsmålene til den AI-baserte veilederen, kan du i denne modusen skrive inn et selvvalgt tema og bli testet av veilederen! Slik kan du utfordre deg selv og være aktiv i læringsprosessen. Veilederen gir deg tilbakemeldingen på svarene dine og foreslår forbedringer underveis. 

Ideen med å utvikle denne modusen stammer fra ingen ringere enn Sokrates, den greske filosofen som levde 400 år f.Kr. Den sokratiske metode er en form for spørsmål-drevet dialog der man stiller en rekke spørsmål for å utforske komplekse ideer, identifisere antagelser, og avdekke underliggende ideer og overbevisninger. Metoden er blant de eldste pedagogiske metodene vi kjenner i vestlig sivilisasjon, men nå har vi gjort den tilgjengelig i et tilpasset format ved hjelp av kunstig intelligens. Det er jo litt gøy.

Bloom’s two sigma problem

Bloom’s two hva for noe?? Den kjente pedagogen Benjamin Bloom gjorde en studie på 80-tallet som viste at en-til-en veiledning kunne løfte det akademiske nivået til en skoleklasse betraktelig med to standardavvik, altså “two sigma”, om elevene ble tilbudt en-til-en veiledning av en lærer. Problemet var bare at denne metoden ikke kunne skaleres, siden tradisjonell veiledning er tidkrevende og dyrt. Om det bare fantes en teknologi som kunne tilby slik veiledning! 

Bloom’s Two Sigma Problem: Lær med AI er den første teknologien tillater skalering av 1:1 undervisning for å øke prestasjonen

Da AI brøt ut for fullt i 2023, bestemte vi i EnkelEksamen oss for å utvikle en AI-basert veileder som nettopp kunne løse Blooms problem og tilby alle studenter en-til-en veiledning. Vi påstår ikke at vår AI-baserte veileder er perfekt eller feilfri, men den er fantastisk god på mange områder. Vi er sikre på at AI-basert veiledning kommer til å bli en essensiell del av akademisk læring i fremtiden, og er stolte av å være en tidlig leverandør av dette.

*Det AI-baserte læringsverktøyet er kun tilgjengelig om du kjøper Gull-tilgang eller Diamant-tilgang.

Prøv EnkelEksamen i dag

Finn kursene du er interessert i og prøv helt gratis!

Ingen brukerprofil eller
betalingsinformasjon er nødvendig.