Nå som de fleste av oss må studere hjemmefra er det ekstra viktig med gode hjelpemidler og rutiner for å samarbeide. Her får du inspirasjon og tips til ulike hjelpemidler og metoder du kan benytte for å samarbeide godt digitalt med medstudentene dine!

Hvordan samarbeide godt digitalt med dine medstudenter?

Videosamtaler gjennom Whereby

Ofte kan det være mer effektivt å benytte videosamtaler for å holde kontakt og koordinere ulike oppgaver. Whereby.com er en nettside som tilbyr gratis videosamtaler for opp til fire brukere samtidig. Tjenesten aktiveres i nettleseren din, så du slipper å laste ned noe program, og det er svært enkelt å sette opp og invitere andre studenter til samtalen.

Her er noen tips til hvordan du kan bruke videosamtaler!

Videosamtale

Tips #1 Bruk videosamtaler når skriftlig kommunikasjon tar for lang tid

Når du trenger å avklare noe med en medstudent kan det ofte være nyttig å bruke videosamtaler for å være effektive. Hvis man står overfor et større problem kan det ta lang tid å skrive meldinger til hverandre. Da vil muntlig kommunikasjon være mye raskere og du får løst problemet mye fortere!

Tips #2 Start dagen med en stand-up over video

Hvis du jobber på en større oppgave eller et prosjekt med andre studenter kan det være fint å starte dagen med en videosamtale hvor man forteller hverandre hva man skal jobbe på i løpet av dagen. Da får man en hyggelig start på dagen og man vil oppleve en sterkere forpliktelse til å bidra til oppgaven eller prosjektet. Å vite hva de andre holder på med gjør deg også lettere å samarbeide digitalt.

Tips #3 Spis lunsj sammen på video

Videosamtaler trenger ikke bare omhandle faglige ting. Bruk dem gjerne til å spise lunsj sammen, så holder du deg sosial og får et godt avbrekk fra studeringen.

Lag regler for hvordan dere skal kommunisere digitalt

Det kan være vanskelig å kommunisere effektivt over videosamtaler og i andre digitale kommunikasjonskanaler. Derfor burde du og medstudentene dine bli enige om et sett med regler for hvordan man skal kommunisere godt.

Her er noen tips til hvordan man kan gjøre kommunikasjonen effektiv.

Regel #1

Sett mikrofonen din på mute når du ikke snakker og det er mange som er i en samtale samtidig. Dette reduserer sannsynligheten for at lydkvaliteten blir dårlig.

Regel #2

Hvis dere skal ha et lengre møte, bli enige om én person som kan ta notater for hånd. Denne personen oppsummerer så notatene mot slutten av møtet, slik at alle husker hva man har blitt enige om. Slik går digitale møter også som smurt.

Regel #3

Når noen ikke forstår det som blir sagt eller er usikker, må den personen si ifra. Man kan gjerne si ting som “Vent et lite øyeblikk, jeg forstod ikke helt det du sa om…”. Hvis man ikke vet hva man skal gjøre når videosamtalen er over, er det veldig lett å miste fokus og bruke tid på andre ting som sosiale medier. Gjør det derfor til en regel at alle skal si ifra når noe er utydelig!

karakterer_skillevegg

Gode tilbakemeldinger er viktig!

Når man skal samarbeide digitalt er det viktig å gi hverandre gode tilbakemeldinger. Studenter som opplever å få gode tilbakemeldinger blir mer engasjerte, takknemlige og det vil virke positivt inn på samarbeid. Her er tre steg til hvordan man kan gi hverandre gode tilbakemeldinger:

  • Start med å si HVA som er positivt og HVORFOR. Bruk gjerne setninger som “Jeg liker dette godt, fordi…”
  • Vær konstruktiv i forhold til ting du ikke syntes var like godt. Still gjerne et spørsmål i tillegg. Bruk gjerne setninger som “Dette synes jeg var litt utydelig, fordi… Kunne vi for eksempel…?”
  • Husk å gi tilbakemelding i tide! Hvis tilbakemelding blir gitt lenge etter at noen har gjort noe, vil den være mindre nyttig.

Bruk videosamtaler til å undervise hverandre

Et mye brukt sitat om læring er at du har først lært noe når du kan lære det bort til andre. Dette vil si at noe kanskje er tydelig og klart i ditt hode, men når du skal forklare det til noen andre er det langt ifra like tydelig og klart. Derfor er vårt tips å ha korte videosamtaler med medstudenter hvor du kort forklarer et tema eller en teori. Slik får dere også til kollokvie-samarbeid digitalt. Bruk gjerne 5 minutter totalt på hvert emne, og legg opp videosamtalen på denne måten:

  • Begynn med å fortelle hva du skal forklare – 10-15 sekunder
  • Beskriv det viktigste. Hva er det mest sentrale? – 1-2 minutter
  • Fortell hvorfor dette er relevant og viktig – 1 minutt
  • Beskriv eventuelle begrensninger eller kritikk – 1 minutt
  • Personen som blir undervist oppsummerer det som ble sagt – 1 minutt
  • Personen som blir undervist stiller spørsmål hvis noe var uklart – 1 minutt

Dette kan være et godt grunnlag både for å teste din kunnskap om et emne, og få til gode diskusjoner og løse problemer du har med å forstå et tema eller emne. Og det beste av alt er at du lærer ting mye bedre av å lære det bort, og andre vil også oppleve at de lærer mye!