Synes du det er vanskelig å huske deler av pensum? Sliter du med å engasjere deg i eksamenspuggingen? Da er flashcards et effektive verktøy for deg.🤓

Hva er et flashcard?

Et flashcard (eller spørrekort) er en lapp som inneholder et spørsmål på den ene siden og et svar på den andre. På ene siden kan det f.eks. stå “Hva er hovedstaden i Danmark?” – og da finner du “København” på den andre. Alternativt kan det bare stå “Hovedstaden i Danmark” som en uttalelse på den ene siden. Slik blir kortet mer tilpasset å bruke begge veier siden begge sidene av kortet kan fungere som både et svar og et spørsmål.😄

Flashcards-2-1

Men hvorfor skal vi gidde å lage masse spørrekort når vi har all informasjonen vi trenger i boken svart på hvitt?📖

Hvorfor fungerer spørrekort så bra?

Vi ønsker å studere på en måte som tar oss fra en passivt konsumerende- til en aktivt deltakende læringsstrategi.✍🏻

Spørrekort er den perfekte måten å oppnå akkurat dette målet på.

Flashcards-4-1

Dette er to grunner til. Først: når du setter deg ned og lager spørrekort av pensumet du prøver å forstå, tvinger du deg selv til å prosessere og gjengi stoffet. Som også krever at du er skikkelig engasjert i det du driver med.

Den andre grunnen til at spørrekort er så gode er at de er en praktisk måte å utnytte det vi kaller aktiv tilbakekalling. Dette er prosessen hvor vi aktivt forsøker å gjenkalle noe vi tidligere har lært fra hukommelsen.

Hvordan skal jeg lage gode spørrekort?

Tips #1 Lag dine egne personlige spørrekort

Ikke kopier andre sine. Dette sikrer at du tar en aktiv rolle i din egen læringsprosess.

Et av de mest sentrale aspektene ved læring er å ta inn informasjonen for å så virkelig stokke om på den. Slik blir den integrert inn i det rammeverket vi kommer inn i læringssituasjonen med. 🤓

Det er akkurat dette som skjer når vi både lager og studerer med spørrekort. Vi presser oss selv til å gjengi noe vi tidligere har lært, helt på egen maskin uten noen hjelpemidler. På den måten må vi reprodusere et svar ut ifra vår egen forståelse av informasjonen vi tidligere har tatt inn.

Tips #2 Kun ha 1 stk. spørsmål/fakta per spørrekort

For at spørrekortene skal bli best mulig ønsker vi kun et spørsmål eller en bit med fakta per spørrekort. Da skaper vi null forvirring eller illusjoner om hva vi kan eller ikke kan.

Se for deg at du har et spørrekort med ett spørsmål på ene siden, men fire fakta på den andre siden. Her er det lett å lure seg selv til å tro at man faktisk husket alle disse faktaene. Selv om man kanskje bare husket en av dem.

I dette tilfellet er det bedre å dele opp disse fire faktaene i fire ulike spørrekort.

Tips #3 Flashcards bør inneholde både bilder og tekst på begge sider

Bilder er noe vi er genetisk anlagt til å lære gjennom. 🖼

Innen forskning kalles dette for “picture superiority effect”. Det viser seg også at denne effekten er sterkest når konkrete bilder pares sammen med abstrakte begreper.

På den måten gjør hjernen lettere koplingen mellom det som er abstrakt og vanskelig å se for seg på den ene siden. Og det som er mer konkret og billedlig på den andre.

Flashcards-3-1

Tips #4 La en venn teste deg på dine spørrekort

Det at du må uttrykke svaret ditt høyt til et annet menneske forsterker evnen til å huske svarte du avgir.🗣

Når du sitter sammen med noen du kjenner og jobber på denne måten, skaper dere et håndfast minne sammen som pensum blir knyttet opp til. Dette kommer tilbake til det faktum at jo mer engasjert du er i det du jobber med, jo mer kommer du til å huske. En quizrunde med venner er ti ganger mer engasjerende enn å sitte alene med det. Alt som kan sprite opp læringssituasjonen kan også hjelpe deg til å huske bedre. ✨

Tips #5 Ikke studer det enkelte spørrekortet for ofte

Jeg sier “det enkelte spørrekort” fordi du kan gjerne jobbe med spørrekort hver dag om du vil, men det burde gå litt tid mellom hver gang du repeterer på et enkelt spørrekort. Vi ønsker å vente med å repetere spørrekortet til vi må slite litt for å tilbakekalle minnene våre, men ikke så lenge at vi ikke klarer å tilbakekalle mesteparten av minnet. Så med andre ord er det en mellomgrunn her vi ønsker å treffe.😄