Velkommen tilbake til studiestart. I dette innlegget forteller vi deg hvordan de beste studentene bruker smarte triks til å lære seg fagene fortere og hvordan du kan få størst mulig avkastning på tiden du investerer ved skolebenken. Her er våre beste tips til å studere mer effektivt.


#1 Tilstrekkelig utstyrt til gode notater

Gjør ditt fremtidige selv en tjeneste ved å ha et smart notatføringssystem med fargekoder. Husk at notatene skal forstås også flere måneder etter de blir ført.

#2 Få oversikt

Før du begynner å jobbe med et fag, se om du klarer å dra ut noen større tematiske problemstillinger boken tar for seg. Lag en innledende disposisjon til hvert enkelt kapittel i notatboken din. Slik legger du til rette for å studere effektivt.

#3 Lag time/progresjonsplan

For å nå det endelige målet, er det viktig å sette opp mindre delmål – både daglige, ukentlige og månedlige delmål. 
Bruk 20 minutter hver søndag på å sette opp den ukentlige målsettingen, samt å gå over forrige ukes progresjon og bruk fem minutter hver morgen til å gå over dagens målsetting.

#4 Forvalt dine ressurser riktig

Paretoprinsippet – 80% av den faktiske læringen man gjør i løpet av semesteret, vil komme fra ca. 20% av aktivitetene en foretar seg. Identifiser 20% i din studiehverdag for å studere effektivt.

#5 Når og hvor du jobber bør ikke være opp til tilfeldighetene

Når: Finn ut hvilke timer av døgnet du er på topp mentalt sett, for så å legge dine mest krevende gjøremål til disse timene.

Hvor: Hold et rent og hellig arbeidssted. Rommet du arbeider i skal ikke assosieres med noe annet enn arbeid. Dette legger til rette slik at du kan studere effektivt. Hvis du må jobbe hjemme, se våre tips her.

#6 Kontroller hva du slipper inn av stimuli mens du lærer

Minimer distraherende elementer i forelesningstiden. Unngå høyt stimulerende aktiviteter i timene mellom forelesning og leggetid.

Du er i starten av et nytt semester. Det er nå du legger grunnmuren for hva som skal skje de neste månedene. Nye fag står foran deg med mengder av informasjon som skal være forstått og gjengitt på slutten av semesteret. I tillegg bombarderes netthinnen din hver eneste dag med mengder av info om verden gjennom internett og sosiale medier.

Maskineriet som skal prosessere all denne informasjonen er ikke designet til å gripe over så store mengder stimuli på en gang. Hjernen har utviklet seg under forhold hvor den har jobbet med håndgripelige problemstillinger som er mulig å løse over en relativt kort tidsperiode. Ved å kutte ut distraksjonene legger du dermed til rette for å studere effektivt.