Tips til Finansregnskap og regnskapsanalyse

#1 Gjør deg kjent med kontoplanen og bruk den når du jobber med oppgaver

I finansregnskap og regnskapsanalyse er det første du må lære deg hvilke kontoer som er balansekontoer og hvilke som er resultatkontoer. I tillegg bør du gå enda litt mer i detalj og lære deg hvilke kontoklasser som gjelder for gjeld, egenkapital, eiendeler, inntekter og kostnader. Dette går vi gjennom i kurset vårt, og du kan se denne videoen gratis ved å følge denne lenken. Du trenger ikke å pugge enkeltkontoer, for kontoplanen får du utdelt på eksamen.

#2 Bli fortrolig med kredit og debet

Du må regne med å måtte bokføre flere typer transaksjoner på eksamen. Du må derfor være trygg på regler for debet og kredit. Vi har selvsagt laget en video som hjelper deg å lære dette effektivt! Følg denne lenken til video i kurset finansregnskap og regnskapsanalyse.

KontotypeFor å økeFor å redusere
Eiendeler (1)Debet (+)Kredit (-)
Egenkapital og gjeld (2)Kredit (-)Debet (+)
Inntekter (3 og 8)Kredit (-)Debet (+)
Kostnader (4-7 og 8)Debet (+)Kredit (-)

#3 Sørg for at du mestrer regneteknikkene for hvordan man legger til moms og hvordan man trekker fra moms

Det dukker opp situasjoner der du enten må legge til moms eller trekke fra moms. En momssats på 25% er den som brukes oftest både i pensum og på eksamen i finansregnskap og regnskapsanalyse.

Visste du at du kan fjerne momsen på 25% fra et beløp ved å dele beløpet inklusive moms på enten 0,8 eller 1,25? Du kan legge til 25% moms på et beløp eksklusive moms ved å gange beløpet med 1,25. Du kan skille ut momsen fra et beløp inklusive moms ved å gange beløpet inklusive moms på 0,2. Sørg for å lese oppgaven godt slik at du har kontroll på opplysningene som er gitt angående moms.

Skal finne ➡
Starter med
Eksklusve mva.Inklusive mva.Merverdiavgift
Eksklusive mva.Gang med 1,25 eller del på 0,8Gang med 0,25
Inklusive mva.Gang med 0,8 eller del på 1,25Gang med 0,2
MerverdiavgiftDel på 0,25Del på 0,2

#4 Jobb aktivt med regnskapsloven

Regnskapsloven er selve bibelen i dette fagområdet! Jobb aktivt med den når du løser oppgaver slik at du lærer deg f.eks. hvilke vilkår som må være oppfylt for at et foretak skal kunne kategoriseres som et lite foretak, hvordan man skal sette anskaffelseskostnad for varer, og hvordan markedsbaserte finansielle omløpsmidler skal vurderes. Spander en regnskapslov på deg selv fra bokhandelen, eller bruk Lovdata.

#5 Bruk kurset vårt i finansregnskap

Vi har kokt ned pensum til det vi ser er mest eksamensrelevant. Pensum har blitt systematisert og vi har laget mer enn 10 timer videomateriell og hele 337 quizoppgaver for at du skal bli så rustet til eksamen som mulig. I tillegg gir kurset vårt deg tilbakemelding på hvor langt du har kommet i kurset og hvilke deler du har forstått eller bør jobbe mer med.

Kurset ble lansert høsten 2018 og har fått strålende tilbakemeldinger. Har du testet kurset? Husk at du kan prøve den første delen helt gratis.

#6 Et oppgavejobbingsfag

Jobb jevnt og trutt med oppgaver. Dette er ikke et typisk skippertaksfag. Regnskap krever mye trening fordi det er mange regler og mange oppsett og flere fremgangsmåter. Du får det enklere på eksamensdagen om du har jobbet jevnt med faget.

Bonustips

På vår dokumentside finner du et kompendium i Finansregnskap og regnskapsanalyse.

Lykke til!