Skal du ha eksamen i Branding dette semesteret? Da bør du lese videre. Under kommer det nemlig noen tips til hvordan du best mulig kan forberede deg til eksamen, og hvordan du kan skrive en god tekst!

Før du setter i gang med eksamen i Branding

Før du skal begynne å skrive selve oppgaven er det smart å ✨lese oppgaveteksten nøye✨, og dette bør du gjøre flere ganger. Marker nøkkelord, slik at du vet du får med deg det viktigste fra oppgaveteksten. Sjekk også om oppgaven er delt inn i flere deler.

Et annet tips før du begynner på å skrive er å effektivisere skrivingen ved å lage en disposisjon:

 • Start med å skrive ned alt du kommer på om temaet, og sorter dette før du setter i gang med selve skrivingen.
 • Disposisjonen bør bestå av ulike punkter for hva du vil ha med i de ulike delene i hoveddelen, og en oversikt over hva hvert avsnitt skal omhandle.
 • Du kan også ha med hvilke poenger du vil ha med i oppgaven i disposisjonen, og tro meg, det blir mye enklere å huske få med alle når du har skrevet de ned på starten!

Det å skrive en disposisjon kan gjøre det enklere for deg å få en god flyt når du skal starte å skrive selve oppgaven. Samtidig det gir deg en bedre struktur i teksten.

Når du skal skrive eksamen i Branding

Innledning

Innledningen er selve grunnlaget for teksten. Uten den henger ikke teksten sammen, og det er innledningen som skaper førsteinntrykket til sensor.

Den bør være kort og presis, og skal fortelle hva du har tenkt til å gjøre videre i teksten, altså hoveddelen. Husk på at du ikke begynner å reflektere eller definere ulike modeller eller teorier, dette skal du gjøre i hoveddelen. Innledningen bør heller ikke være et sammendrag av oppgaven din.

Hovedmålet med en innledning er å:

 • Engasjere og vekke interesse for leseren 
 • Være relevant, nøyaktig og presis 
 • Avgrense oppgaven 
 • Være faglig, altså vise din kunnskap 
 • Gi leseren riktige forventninger

Retningslinjene over kan være nyttige å bruke som et utgangspunkt når du skal skrive innledningen på din eksamen i Branding. I tillegg bør innledningen din ofte inneholde en problemstilling.📝

Problemstilling

Problemstillingen er et klart spørsmål eller påstand som skal diskuteres videre i oppgaven. Denne bør være avgrenset, svært tydelig – og komme godt frem i innledningen din.

Hoveddel

Hoveddelen skal innfri løftene fra innledningen, og svare på den eventuelle problemstillingen.

I hoveddelen bør du:

 • Redegjøre, altså forklare relevant teori.
 • Analyser er også en viktig del her, og dreier seg om å bruke teorien på en god måte. Dette kan du for eksempel gjøre ved å presentere eksempler eller case, for å så tolke eller forklare de ved hjelp av teorien i faget. Som å presentere et eksempel fra oppgaven, og anvende et steg i merkevarepyramiden for å forklare hvordan det kan løses. 
 • Drøfting er en viktig del av hoveddelen. Her dreier det seg om å diskutere selve problemstillingen, ved å argumentere og fremme påstander for og i mot ved hjelp av ulike teorier og modeller. Det handler om å ta opp ulike sider og problemer knyttet til caset du skriver om, og få frem ulike synspunkter. Du bør bruke ulike teorier og perspektiver fra pensum. Her viser du hva du virkelig kan! 💪

De er helt avgjørende at du får kontroll på merkevarepyramiden før eksamen i Branding, og her tar vi deg rask igjennom alle de fire nivåene 🙌🏻

Om du synes det er vanskelig å skille mellom merkekjennskap og merkekunnskap, så finner du en gjennomgang av begge begrepene og hva som skiller dem her 🤗

Avslutning

Dette er den avsluttende delen i oppgaven din, og skal inneholde en konklusjon på problemstillingen.

Denne delen består ofte av et kort sammendrag av hovedpoengene dine, og viser til problemstillingen.

Dette er en avsluttende vurdering, og det er her du knytter sammen trådene i oppgaven. Avslutningen bør kun være ett avsnitt, og trenger ikke å være veldig lang.

Noen ekstra tips til eksamen i Branding

Her er det noen punkter du bør huske på under eksamen, for at oppgaven din skal bli best mulig 🙌

 • Referer og vis til troverdige kilder 
 • Vær logisk og saklig 
 • Skriv strukturert og sammenhengende 
 • Vær nøytral og objektiv 
 • Ta pauser, for å ikke miste energi og motivasjonen underveis – hjernen din trenger det. 
 • Husk å spis og drikke – for uten mat og drikke, duger jo helten ikke! 🦸

Vårt eksamenskurs er også genialt å bruke for å forberede seg til eksamen i Branding👇🏻

Vi i EnkelEksamen har troen på deg, og vet at dette klarer du!
Masse lykke til på eksamen ⭐️