Lurer du på hvordan du kan bli best mulig forberedt til eksamen i Stress, motivasjon og selvledelse(ORG 3410), på en enkel men effektiv måte? Her får du mine 5 beste og konkrete tips til eksamen!

5 tips til eksamen i Stress, motivasjon og selvledelse (ORG 3410)

1. Pomodoro-teknikken

Bruk pomodoro-teknikken når du leser og forbereder deg til eksamen i SMS (ORG 3410). Bruk teknikken når du tar notater, leser pensum eller ser videoer fra kurset vårt i Stress, Motivasjon og Selvledelse.

Pomodoro-teknikken handler om å lese i intervaller: 
  • Det betyr at du setter på en timer på alt fra 20 til 50 minutter, og når klokken ringer tar du en pause på alt fra 5-20 minutter avhengig av hvor lange intervaller du jobber i.
  • I løpet av intervallene legger du fra deg alt som distraherer deg. Sett gjerne mobilen på “ikke forstyrr” og legg den helt fra deg. 
  • I pausene kan du med god samvittighet ta frem telefonen, gå deg en tur eller bare slappe av. Husk også  å ta en lenger pause midt på dagen der du spiser lunsj og lader batteriene ordentlig.

Resultatet er at du jobber mer effektivt når du først skal lese. Dermed får du mer tid til overs til å slappe av når du er ferdig for dagen. Teknikken kan også gi deg større mestringsfølelse, og gjør det enklere å planlegge hva du skal lese i løpet av en dag. 

Sett deg gjerne sammen med medstudenter og jobb i intervaller sammen. Dette gjør det enda mer motiverende å faktisk bruke teknikken ordentlig inn mot eksamen i SMS.

Hvordan bruke pomodoro-teknikken 🍅

2. Repeter aktivt det du lærer

Repeter det du leser ved å gjøre repetisjonsoppgaver og gjennom semesteret, som de vi har lagt inn mellom hvert tema i kurset vårt.

Aktiv repetisjon er også gull for å huske det du har lært. Diskuter med medstudenter, eller bruk egne flashcards der dere tester hverandre på de ulike temaene i kurset! Lag gjerne egne eksempler der dere går gjennom modeller og teorier for å ha knagger å henge det på. På denne måten blir det enklere å huske modellene.

Et eksempel kan være den sosiokognitive modellen. Den forklarer hvordan vi responderer og tolker en belastning i hverdagen, og hvilke konsekvenser det får. Kommer du på et eksempel på en gang du opplevde å føle deg stresset?

Gå gjennom modellens deler. Forsøk å forklar med fagbegreper hvordan du håndterte situasjonen. Deretter hvilke konsekvenser det kan ha fått for deg selv, og for organisasjonen du jobber i eller for skolen du går på.

3. Skriv tidligere eksamensoppgaver som øving

Skriv tidligere eksamensoppgaver innenfor hvert tema når du skal forberede deg til eksamen i SMS. Dersom det ikke finnes mange tidligere oppgaver, kan du også dikte opp spørsmål eller se på repetisjonsspørsmål i pensumbøkene. For deretter å skrive en oppgave ut fra det.

  • Lag først en disposisjon over hva du ville hatt med i hvert avsnitt i hoveddelen. Dette vil gjøre deg bedre rustet til å strukturere en god eksamensoppgave. Samtidig vil du øve på å se sammenhenger i faget og huske pensum til eksamensdagen. 
  • Skriv ut hele teksten. Marker gjerne med farger for definisjoner, refleksjon og eksempler. På denne måten så du ser at du har med nok av det i hvert avsnitt.

4. Lag tankekart som forberedelse til eksamen i SMS

Lag et tankekart over hvert tema først, med litt detaljer over alt du bør kunne. Deretter gjør tankekartet enklere og enklere jo mer du husker. Til slutt er målet at du har et stort tankekart over hele kurset, der du kun skriver kort om hvert tema, hver modell og teori du må kunne. Til slutt skal du huske hva det ulike handler om kun ved å se på tankekartet. 

Å fremstille pensum visuelt på denne måten vil gjøre det enklere for hjernen vår å huske det du tegner opp. I tillegg kan metoden gjøre eksamensøvingen før eksamen i SMS mer effektiv! 

I eksamenskurset har vi laget et slikt tankekart for deg. Det tar for seg innholdet i SMS, og kan hjelpe deg å se sammenhenger mellom temaene i kurset

5. Sett deg noen mål FØR eksamensperioden

Prioriter tiden din ved å sette deg noen konkrete mål før eksamen. Sett deg ned på søndager gjennom hele semesteret og planlegg følgende: 

  • Hva vil du få gjort i hvert fag i løpet av uken? Skriv konkrete mål for hvert fag. For eksempel “Lese 2 artikler i SMS” eller “Se videoer og notere til hele temaet om motivasjon”
  • Skriv en to-do liste med det du ønsker å få gjort ila dagen. Huk av når du har fullført hver oppgave, og flytt det du ikke får gjort til neste dag! 
  • Gi deg selv små belønninger underveis når du får til målene dine for dagen eller uken. Som for eksempel en ekstra digg lunsj 🥑 

Her er det viktig å øve seg på å balansere hvor høye mål du setter deg. Finn en balanse mellom noe for ambisiøst, som gjør at du aldri føler deg helt a-jour fordi du aldri blir ferdig med det du har planlagt – og noe som er alt for enkelt slik at du ikke har noe å strekke deg etter. 

Under har jeg samlet noen nyttige blogginnlegg som du kan bruke inn mot eksamen i SMS:

Her kan du lese om hva vårt eksamenskurs innholder og hva det kan hjelpe deg med 🤗

De ulike atferdsstrategiene er viktige å få kontroll på desom du skal ta eksamen i SMS dette semesteret. Her går vi gjennom alle 6 ⭐️

Her kan du lese om ytre og indre motivasjon 🥰

Jobbkarakteristikamodellen er en viktig modell, som du bør ha kontroll på før eksamen i SMS (ORG 3410). Her går Julie gjennom modellen 😉

Lykke til med forberedelsene til eksamen. Jeg har troen på deg, og håper vi sees i eksamenskurset vårt i Stress, Motivasjon og Selvledelse.