Hvordan regner du ut merverdiavgift, eller mva?

Når en bedrift fastsetter en pris på en vare er dette å betegne som 100% av prisen. Deretter kommer staten og krever 25% på prisen som betyr at prisen er nå på 125 %. Det betyr at når merverdisatsen er på 25%, så utgjør merverdiavgiften en femtedel, altså 20% av den totale prisen inkludert mva. 

Derfor for å finne merverdiavgiften på en pris inkludert mva må vi ta:
pris inkludert merverdiavgift * 0,2 = merverdiavgift

Eksempel på utregning av mva.

En bedrift fastsetter en pris på deres vare på 2.000 kroner. Deretter kommer staten og krever 25% på toppen av dette salget som merverdiavgift, som betyr at prisen nå er på 2.500 kroner. Dersom du nå ønsker å finne merverdiavgiften på prisen inkludert mva. tar du:

2.500 * 0,2 = 500 kr mva 😄

La meg forsøke å lage en oversikt for deg med dette eksempelet:
Vi har beløpet 1.000 kr som er inkludert merverdiavgift

Gå fra beløpet inkl. mva til beløpet eks. mva:

Beløpet inkl. mva * 0,8 = Beløpet eks. mva
1.000 kr * 0,8 = 800 kr

Gå fra beløpet eks. mva til beløpet inkl. mva:

Beløpet eks. mva / 0,8 = Beløpet inkl. mva
800 kr / 0,8 = 1.000 kr

Gå fra beløpet inkl. mva til å finne mva:
Beløpet inkl. mva * 0,2 = mva
1.000 kr * 0,2 = 200 kr

Gå fra mva til beløpet inkl. mva: 

Mva / 0,2 = Beløpet inkl. mva
200 kr / 0,2 = 1.000 kr

Huskeregler

Under finner du en tabell som du kan bruke når du skal regne ut mva. I den første kolonnen har vi hvilket tall du starter med, mens i den første raden har vi hva du skal finne. Så dersom du for eksempel starter med et beløp eksklusive mva og skal finne merverdiavgiften, så ser du av tabellen at du skal gange med 0,25 😄

Prøv eksamenskurset i Bedriftsøkonomisk analyse gratis

På EnkelEksamen.no har vi eksamenskurs i blant annet Bedriftsøkonomisk analyse og mange andre fag. Sjekk ut alle våre kurs her

👉 Sjekk ut vår dokumentside med faglige ressurser