Har du noen gang satt deg et sparemål for en drømmeferie, en ny bil, eller kanskje for å kjøpe ditt første hjem? For å oppnå disse målene, planlegger du ofte økonomien din ved å estimere fremtidige inntekter og utgifter. Akkurat på samme måte, må bedrifter også planlegge sin økonomiske fremtid, men det er mer komplekst. De bruker ikke bare en, men tre forskjellige typer budsjetter: resultatbudsjett, likviditetsbudsjett og balansebudsjett

Disse tre budsjettene hjelper bedrifter med å planlegge og håndtere sin økonomi, slik at de kan vokse og trives i en konkurransedyktig forretningsverden. Hver av disse budsjettene gir en unik innsikt i forskjellige aspekter av bedriftens økonomi og bidrar til å forme fremtidige forretningsstrategier. I dette blogginnlegget skal vi dykke dypere ned i hvert av disse budsjettene, og forklare hvordan de brukes til for å planlegge den økonomiske fremtiden.

Hva er egentlig et budsjett?

Å sette opp et budsjett innebærer å utarbeide en økonomisk plan for en bestemt periode i fremtiden. Det forteller oss hva bedriften kan forvente å sitte igjen med når budsjettperioden er over. Budsjetter blir brukt som et planleggings- og styringsverktøy i både private bedrifter, ideelle organisasjoner og det offentlige. La oss se nærmere på de ulike budsjettene.

illustrasjonsbilde: planleggings- og styringsverktøy

De ulike budsjettene

Resultatbudsjettet

La oss starte med resultatbudsjettet, som gir en oversikt over de forventede inntektene og kostnadene i en bestemt periode. Det viser hvordan bedriftens drift vil påvirke resultatet. Her finner du poster som salgsinntekter og kostnader. Dette er verktøyet du bruker for å planlegge hvordan du skal drive virksomheten for å oppnå det ønskede økonomiske resultatet.

Likviditetsbudsjettet

Det neste budsjettet vi skal se på er likviditetsbudsjettet. Mens resultatbudsjettet handler om inntekter og kostnader, handler likviditetsbudsjettet om innbetalinger og utbetalinger. Det er en plan som viser når penger forventes å komme inn på konto, og når penger skal ut av konto. Dette er viktig for å sikre at bedriften alltid har nok penger til å dekke sine løpende forpliktelser, som lønn, leie og leverandørbetalinger.

Inntekt vs Innbetaling og Kostnad vs Utgift

Når vi snakker om resultat- og likviditetsbudsjettet, er det viktig å forstå forskjellen mellom “inntekt” og “innbetaling”, og mellom “kostnad” og “utbetaling. Resultatbudsjettet tar for seg inntekter og kostnader, og likviditetsbudsjettet tar for seg «innbetalinger» og «utbetaling. På overflaten kan de virke like, men de har vesentlige forskjeller som kan ha stor betydning for bedriftens økonomi.

“Inntekt” refererer til inntekter en bedrift genererer fra sine forretningsaktiviteter, for eksempel salg av varer eller tjenester. Det blir registrert når salget forekommer, selv om pengene kanskje ikke mottas med det samme. “Innbetaling”, derimot, skjer når bedriften faktisk mottar pengene, noe som ikke nødvendigvis skjer samtidig som inntekten registreres.

På samme måte er “kostnader” forbruk av ressurser som bedriften har hatt i forbindelse med å generere inntekter, for eksempel innkjøp av varer for videresalg eller lønnskostnader. “Utbetaling” er når bedriften faktisk betaler for disse kostnadene. Dette kan være forskjellig fra når kostnaden er registrert, fordi bedriften kanskje får kreditt fra leverandøren.

Balansebudsjettet

Til slutt kommer vi til balansebudsjettet, som gir oss innsikt i hvordan bedriftens balanse vil se ut ved slutten av en bestemt budsjettperiode.

På den ene siden har vi bedriftens eiendeler og på den andre siden egenkapital og gjeld. 

  • Eiendeler omfatter alle ressursene bedriften eier, som kontanter, fordringer, inventar, bygninger og annen immateriell eiendom.
  • Egenkapitalen er verdien som eierne i bedriften har. Gjeld er alle de økonomiske forpliktelser bedriften har, som lån, leverandørgjeld, lønn til ansatte og skatteforpliktelser. 

Ønsker du å lære mer? Sjekk ut eksamenskursene våre i driftsregnskap og budsjettering eller økonomistyring!