Arbeidskrav 6

I videoene nedenfor får du en innføring i de ulike oppgavene tilknyttet arbeidskrav 6 i Bedriftsøkonomisk analyse. Hensikten med videoene er å gi deg grunnlag til å forstå hver av de 10 oppgavene, slik at du enklere kan løse de på egenhånd.   

Lykke til!

Hilsen Andreas Frøyland, nettlærer i Bedriftsøkonomisk analyse