Etter fem år som jusstudent, har jeg mye erfaring med å løse juridiske spørsmål. Jus er ikke som et typisk regnefag. I jussen er det nemlig ikke nødvendigvis et fasitsvar, og 1+1 er ikke alltid 2. Derfor må du også lære deg jus på en annen måte. Her er åtte tips til hvordan du kan lykkes i Forretningsjus – BI:

8 tips til hvordan du kan lykkes i Forretningsjus

#1 Bruk merkelapper

Skaff deg oversikt over hvilke lover som du vil ha bruk for til eksamen, og sett merkelapper, også kalt fingermarkører, på disse sidene i lovsamlingen. Dette hjelper deg til enklere å finne frem til lovene på eksamen, og å huske hvilke lover som er aktuelle å bruke.

#2 Innarbeid lovsamlingen

Marker alle paragrafer som du kan få bruk for på eksamen i Forretningsjus med markeringstusj. I tillegg kan det være lurt å markere for eksempel alle vilkår i rosa og eventuelle unntak i blått. Da er det lettere på eksamen å huske hvilke vilkår som må være oppfylt, og hva som eventuelt er unntak.

#3 Les oppgaveteksten nøye og ikke spekuler i opplysningene

Det er det som står i oppgaveteksten du skal bruke når du løser oppgaven, verken mer eller mindre. Her er det viktig å ikke spekulere i opplysningene/faktum. Står det i faktum at Peder Ås er en gammel mann, kan du ikke skrive at ”det er typisk at Peder da også har dårlig hukommelse”. Hvis det ikke står noe om at Peder har dårlig hukommelse, så har han heller ikke det.

#4 Bruk faktum godt

Bruk faktum i oppgaveteksten for det det er verdt! Du kan ofte få mange ”skjulte” argumenter gjennom oppgaveteksten, som du kan bruke i din besvarelse.

#5 Drøftelsen i forretningsjus er ofte det viktigste

Husk at drøftelsene dine ofte er det viktigste. Ved besvarelsen av juridiske problemstillinger er det sjeldent et fasitsvar. Her blir ikke 1 + 1 nødvendigvis 2. Derfor er det ikke alltid så farlig hvilken konklusjon du kommer frem til – det viktigste er hvordan du kommer frem til den. Å finne frem til rettslig grunnlag, bruk av juridisk metode og argumentene dine er derfor ofte mer avgjørende enn nøyaktig hva du konkluderer med. (Men: Du må likevel alltid komme frem til en konklusjon.) 

#6 Skriv enkelt og presist

Du bør ikke skrive overkompliserte ord og lange setninger, men heller skrive så kort og tydelig du klarer. For det første gjør dette det enklere for sensor å forstå hva du vil få frem. For det andre viser det at du selv forstår det du skriver om. Det er lett å ”gjemme seg bak” lange og tunge setninger, og det vil dermed kunne gi et inntrykk av at du selv ikke helt vet hva du driver med.

#7 Bruk den naturlige forståelsen av lovbestemmelser så godt du kan

Med andre ord, få frem i besvarelsen hvordan en setning eller et ord er mest naturlig å forstå. Å bruke den naturlige forståelsen av en lovbestemmelse er viktig i et rettssikkerhetsperspektiv, og viser god metodeteknikk. I tillegg er det enkelt å gjøre på eksamen, fordi du bare trenger ditt eget hode for å gjøre dette. Hvis du foretar en slik tolkning viser du både at du mestrer juridisk metode, samtidig som det kan hjelpe deg selv i å skrive den videre drøftelsen.

#8 Fokuser på forståelser og mengdetrening i Forretningsjus

Juss er faktisk ikke et puggefag. Det viktige er at du har forståelse for det du driver med, og å kunne se det logiske i hvorfor noe er sånn eller sånn. I tillegg bør du løse mange oppgaver når du skal øve til eksamen. Da vil du lære deg å kjenne igjen ulike type oppgaver, bli kjent med lovene du skal bruke og ikke minst få trening i å skrive juridiske besvarelser. Og jo flere oppgaver du besvarer, desto mer oversikt vil du få.

Følger du disse tipsene, vil du ha et godt utgangspunkt for å kunne lykkes i Forretningsjus. Dersom du har spørsmål enten til tipsene eller til faget generelt, så har alle tilgang til å stille spørsmål på forumsiden til kurset. Studenter med diamant-tilgang til kurset kan få faglig hjelp i chatten vår her i EnkelEksamen.

PS. Hvis du vil ha flere tips til hvordan du kan løse juridiske spørsmål på eksamen, så kan du se på denne videoen.

Nerver for selve eksamen? Sjekk Andreas’ beste eksamenstips her.