Personlig økonomi

Personlig økonomi er et givende, læringsrikt og verdifullt fag hvor du opptar informasjon du vil kunne dra nytte av senere. Det kan imidlertid være vanskelig å få oversikt over juss- og økonomidelen av kurset. I dette blogginnlegget får du en kort og enkel introduksjon.

Hvordan vil kurset vårt kunne hjelpe deg?

Personlig økonomi er et todelt fag, og består av en økonomidel og en juridisk del. I begynnelsen kan de to delene av faget virke litt overveldende og forvirrende, men vi vil hjelpe deg til å oppnå god innsikt samt oversikt over de ulike delene. Vårt mål er at du skal naile eksamen!

Vurderer du Personlig økonomi som valgfag men er usikker? Les dette blogginnlegget om hvorfor du bør velge Personlig økonomi som valgfag!

Økonomidelen

I kurset vil du tilegne deg kunnskap innenfor ulike økonomiske aspekter. Innenfor den økonomiske delen vil du møte på de tre kapitlene sparing, lån og skatt.

De ulike kapitlene vil gjennomgå mange spennende temaer. Vi vil blant annet se på hvordan enkeltmennesker sparer og konsumerer gjennom et fullt livsløp. Videre skal du lære om aksjer og obligasjoner, og hvordan dette er gode metoder for investering og sparing. Vi vil også se på ulike betingelser ved lån – i tillegg til mange andre spennende temaer!

Den juridiske delen

Innenfor jus vil du lære hvordan du skal anvende diverse lovbestemmelser for å løse juridiske problemstillinger knyttet opp til arv, ekteskap og samliv. Du vil få innsikt i ulike lover og paragrafer som vil komme godt med på eksamen når du skal løse ulike dilemmaer. Gjennom eksamensrelevante oppgaver vil vi hjelpe deg å komme godt på vei.

På vå dokumentside finner du et dokument med oversikt over de ulike lovene og paragrafene vi går gjennom.

Gjennom utallige teoretiske videoer og oppgavevideoer vil vi lære deg sentral teori og utregning du vil kunne møte på eksamen. I tillegg har vi laget en hel haug med quizer der vi tester deg i relevante oppgaver.

Personlig økonomi er som du skjønner et utrolig innholdsrikt og læringsrikt fag. Du er så heldig at du kan velge å ta faget både på høsten og våren. Det lenge etterlengtede eksamenskurset hos EnkelEksamen i Personlig økonomi er endelig publisert. Kurset er satt opp slik at du skal bestå eksamen med glans!