atferdsstrategiene, selvledelse

Synes du det er vanskelig å skaffe deg oversikt over alle atferdsstrategiene som spiller en viktig rolle i selvledelse? Her får du en gjennomgang av alle 6, og hvordan du selv kan bruke dem.

Skal du ta eksamen i Stress, motivasjon og selvledelse dette semesteret? Her kan du lese om hva vårt eksamenskurs inneholder, og kan hjelpe dem med ⭐️

Hva er selvledelse?

Før vi går løs på atferdsstrategier, la oss først få kontroll over selvledelse.

Selvledelse kan beskrives som:

Medarbeiderens evne til å lede seg selv til en effektiv arbeidshverdag, der lederen har en støttende- fremfor styrende rolle.

I selvledelse er det du som styrer din egen hverdag, gir deg selv tilbakemeldinger og rett og slett er din egen leder! Er du god på å lede deg selv øker sannsynligheten for å bli motivert, engasjert og effektiv på jobb eller i studiehverdagen din!

Det finnes noen konkrete strategier for å øve på å bli en bedre selvleder, delt inn i tre kategorier:

  1. Atferdsstrategier
  2. Naturlig belønnende strategier
  3. Kognitive strategier

I dette blogginnlegget skal du få et innblikk i de 6 ulike atferdsstrategiene.

Prøv kurset i Stress, Motivasjon og Selvledelse gratis her for å lære mer om de andre selvledelsesstrategiene 🤩

selvledelse, atferdsstrategi, atferdsstrategier

De 6 atferdsstrategiene

Atferdsstrategier handler om atferden din, altså hva du gjør, for å bli bedre på selvledelse. Disse 6 strategiene er til hjelp for alle, både som ansatt i en bedrift og som student.

Med andre ord lønner det seg å få kontroll på disse 6 atferdsstrategiene før eksamen. I tillegg kan du selv bruke dem for å bli mer bevisst på hvem du er, hva som fungerer for deg og viktigst av alt – hvordan DU kan få en mest mulig effektiv hverdag.

1. Selvobservasjon

Dette handler om å observere egen atferd gjennom eget tidsbruk.

Her kan du stille deg selv spørsmål som: 

Hva bruker jeg mest tid på? Hva bruker jeg minst tid på? 

Går det mye tid på ikke-verdiskapende aktiviteter? 

Hvor lang tid bruker jeg på å komme inn i en flyt?

Etter du har kartlagt tidsbruken din kan du finne ut hvilket utviklingspotensiale som ligger i måten du jobber på. Dette er en effektiv metode for selvledelse du som student kan bruke for å finne ut hvordan du leser og lærer mest mulig effektivt. 

2. Målsetting

Å sette opp mål er en effektiv selvledelsesstrategi for å sette en retning på det du vil oppnå, og hjelpe hjernen ved å forenkle og konkretisere fokuset ditt, for å motivere deg selv. 

SMART-mål gir retningslinjer for hvordan gode mål bør utformes:

Spesifikt

Målbart

Ambisiøst

Realistisk

Tidsbegrenset

Lurer du på hvordan du bør designe arbeidsoppgavene dine for å oppnå høyere indre motivasjon, les om jobbkarakteristikkmodellen her.

3. Trening, fokusering og optimalisering

Denne atferdsstrategien i selvledelse er delt i tre deler:

  1. Tren på krevende oppgaver. Dette innebærer å omprioritere og trene på hvordan du konsentrerer deg best for å utføre de mer krevende oppgavene.
  2. Skape fokus. Det kan handle om å ha skape fokus ved å sette opp noen delmål på veien mot hovedmålet, og lage to-do lister med gjøremål for dagen og for uken. Det kan være motiverende å huke av og kjenne deg produktiv!
  3. Optimalisering av arbeidet. Hva skal til for at du yter ditt beste? Kanskje du må endre dine omgivelser ved å ha hjemmekontor de dagene du vil være mest produktiv, endre situasjonen eller andre ting for å optimalisere arbeidshverdagen eller studiehverdagen din.
selvledelse, atferdsstrategi, atferdsstrategier

4. Selvbelønning og selvkorrigerende tilbakemelding

Selvbelønning handler om at å gi selg selv små belønninger underveis i arbeidet, samt en stor belønning når målet er nådd kan bidra til å øke motivasjonen mot målet og  evnen din til effektiv selvledelse.

Vi skiller mellom tre former for tre former for selvbelønning:

  1. Ytre belønning – Fysiske belønninger som å unne deg selv en konsert eller middag på restaurant når du har nådd et mål
  2. Indre belønning – Ved oppnåelse av ambisiøse mål kan en mestringsfølelse komme som en form for naturlig belønning
  3. Mental belønning – indre tale, det handler om hvordan vi snakker til oss selv.

Av atferdsstrategiene er selvkorrigerende tilbakemelding den som går ut på at du som din egen leder har ansar for å gi deg selv konstruktiv kritikk for å utvikle deg som selvleder.

Har du kjent på at motivasjonen daler gjennom semesteret, eller lurer du på hva greia med motivasjon egentlig er?

Les mer om ytre og indre motivasjon her 🥰

Still deg spørsmål som:

Hva gikk bra? Hvordan kan du forbedre- og utvikle deg?  

Hva kan du bli bedre på i møte med dine kollegaer eller med dine medstudenter?

5. Verdiavklaring

For å bli en god selvleder bør du aktivt lede etter noen verdier. Hvilke verdier vil du etterleve? Hva er viktig for deg? 

Det å vite hvilke verdier du verdsetter, og innarbeide disse i din beslutningsevne og væremåte, kan hjelpe deg i vanskelige situasjoner og når du skal ta utfordrende beslutninger.

6. Maksimere effekten av samarbeid

Av de seks atferdsstrategiene i selvledelse handler den siste om hvordan det å samarbeide kan ha enormt stor verdi dersom man mestrer et godt samarbeid. Du kan lære mye av andre ved å være åpen for å ta imot støtte og hjelp, og gi hjelp til andre. 

Jobbkarakteristikamodellen er også en viktig modell, som du bør ha kontroll på, dersom du skal ta eksamen i SMS dette semesteret. Her går Julie gjennom modellen 😉

Lykke til med å teste ut disse strategiene mot veien til å bli en god selvleder!