En bacheloroppgave er en av de viktigste oppgavene du skriver som student. Det er likevel ikke alltid lett å vite hva slags oppsett man bør ha på oppgaven. Det kan også være vanskelig å finne et tydelig svar på dette, så i denne bloggposten går jeg gjennom det vanligste oppsettet for en bacheloroppgave.

Hva er et oppsett?

Når du skal skrive en bacheloroppgave forventes det at du bruker et akademisk oppsett. Det vil si at oppgaven din følger en spesifikk struktur. Det er altså forventet at de ulike delene i oppgaven din er satt opp i en spesifikk rekkefølge. Men i hvilken rekkefølge skal ting stå?

Det mest brukte oppsettet

De fleste akademiske oppgaver bruker oppsettet som jeg har beskrevet under. Bruk tabellen som et utgangspunkt til oppsett for din bacheloroppgave. I tillegg har jeg valgt å legge ved en liten indikasjon på hvor mange sider de ulike delene burde være. Her tar jeg utgangspunktet i en bacheloroppgave som er på rundt 30 sider.

DelAntall sider
Forside1
Sammendrag0,5
Forord0,5-1
InnholdsfortegnelseVarierer
Introduksjon/innledning2-3
Teori6-8
Metode3-4
Analyse/resultater3-6
Diskusjon/drøfting6-8
Avslutning2-3
LitteraturlisteVarierer
VedleggVarierer

Hvis du vil få en rask oversikt over hva som skal stå i de ulike delene, kan du sjekke ut denne videoen i kurset vårt om hvordan man skriver en bacheloroppgave. Kurset inneholder også videoer hvor jeg går i dybden på hva du burde skrive i hver del.

Gjelder dette oppsettet for bacheloroppgave alle studieretninger?

Dette oppsettet gjelder i hovedsak for bacheloroppgaver innenfor økonomiske og administrative fag, samfunnsvitenskapelige fag, utdanningsvitenskapelige fag, sykepleiestudier og humaniora. Studier som er naturvitenskapelige og tekniske, helsevitenskapelige (utenom sykepleiestudier) og juridiske følger ofte andre oppsett, spesielt hvis oppgaven skrives som en prosjektoppgave.