Et av de vanligste spørsmålene som stilles i forbindelse med å skrive en bacheloroppgave er «Hva slags metode burde jeg velge?». Det finnes mange ulike typer metoder som alle har sine styrker og svakheter. Her gir jeg deg mine beste tips til å velge riktig metode for din oppgave.

Hva er en metode?

Vi kan gjerne si at en metode er et verktøy som benyttes for å samle inn og behandle data i en bacheloroppgave (Larsen, 2017). Ulike typer metode passer for å samle inn ulike typer data. Metoden du bruker må også passe med problemstillingen i oppgaven din. Vi skiller gjerne mellom kvalitative metoder som intervjuer, observasjon og dokumentanalyser, og kvantitative metoder som spørreskjemaer. Men hvilken av disse burde du velge?

1. Hva slags data vil du samle inn?

En kvalitativ metode egner seg best når man vil gå i dybden på et tema. Da samler du vanligvis inn tekstbaserte data fra få enheter. Vanligvis passer dette godt hvis du ønsker å skrive en bacheloroppgave om menneskers opplevelser eller tanker. Du har sikkert hørt om andre studenter som har gjennomført intervjuer og basert bacheloroppgaven sin på tekstutdrag fra intervjuene.

Hvis du derimot ønsker å gå i bredden på et tema, er en kvantitativ metode mer egnet. Da samler du vanligvis inn tallbaserte data fra veldig mange enheter, og dette passer ofte godt hvis du vil undersøke sammenhenger eller benytte statistiske beskrivelser i din bacheloroppgave. Et vanlig eksempel på dette er bruk av spørreskjema. Feks. for å kartlegge hvor fornøyde kunder er med en tjeneste eller et produkt.

2. Påvirker valg av metode: Hvor mye tid vil du bruke på planlegging vs. analyse?

Det mange ikke tenker over, er hvor tidkrevende de ulike delene av metoden er. Uansett hvilken metode du velger. Vi sier vanligvis at en kvalitativ metode ofte krever mindre tid til forberedelser og selve innhentingen av data, men desto mer tid til selve dataanalysen. En kvantitativ metode vil derimot kreve mer tid til forberedelser og innhenting av data, men mindre tid til analysen. Alt i alt bruker man vanligvis like mye tid totalt på begge.

Og her kommer et lite ekstra tips fra meg: om du har veldig lite tid tilgjengelig, finnes det en spesifikk type kvalitativ metode som kanskje kan redde deg. Sjekk ut denne videoen hvor jeg går igjennom dokumentstudier!

3. Hva slags ressurser har du tilgang til?

Og sist, men ikke minst, burde du vurdere hvilke ressurser du har tilgang til. Hvis du skal bruke kvalitative metoder trenger du kanskje ikke så mange respondenter. Da holder det med for eksempel 5 respondenter, men disse må i tillegg være villige til å bruke en god del tid med deg. For kvantitative metoder trenger du derimot å samle inn data fra mange enheter. Ofte betyr dette å sende ut et spørreskjema til mange mennesker som er i målgruppen for din undersøkelse. Da er det gjerne snakk om 100 personer er flere, litt avhengig av hva målet med oppgaven er. Så du burde stille deg spørsmålet: klarer jeg å få tilgang til de ressursene jeg trenger for å skrive min bacheloroppgave?

Valg av metode: finnes det en beste metode?

Nei, dessverre finnes det ikke en beste metode som passer til alt. Men hvis du følger rådene mine og ser videoene jeg har laget om de mest brukte metodene for å skrive bacheloroppgave, så er jeg helt sikker på at du finner riktig metode for din bacheloroppgave!

Kilder: Larsen, A. K. (2017). En enklere metode. Veiledning i samfunnsvitenskapelig metode (2. utgave). Fagbokforlaget.