Hva er plagiat?

Hva er plagiat? Det er en form for fusk. Det vil si at du har skrevet noe som du selv ikke har kommet frem til, og du har ikke gjort det tydelig nok at det er noen andre som har kommet frem til dette. Du tar altså fra noen andre, og presenterer det som ditt eget.

Er plagiering tyveri?

Ja, vi kan gjerne kalle det for en form for tyveri. Det blir på mange måter som om du skulle brukt en nøyaktig kopi av bildet «Skrik», og påstått at dette bildet var din originale idé og at du ikke har brukt noen andre sitt arbeid.

Det er mange kjente eksempler på plagiat. Husker du da Melania Trump ble beskyldt for å plagiere Michelle Obama, for eksempel?

Eksempel:
Hvis jeg skriver i en oppgave at «Norske organisasjoner opplever en økning i mobilitet på arbeidsmarkedet», så kan jeg bli tatt for plagiat. Det er jo ikke jeg som har kommet frem til dette forskningsfunnet. Det er Harald Dale-Olsen som har kommet frem til dette, og han publiserte disse funnene i 2005. Derfor må jeg gjøre det tydelig at det er Dale-Olsen som har kommet frem til dette.

Så hvordan unngår jeg plagiering?

For å unngå plagiering må du tydelig vise hvilke setninger og deler av teksten som du selv står bak, og hvilke setninger og deler andre mennesker står bak. Dette gjør du ved å bruke det som kalles kildehenvisning. Du har helt sikkert sett dette før i pensumlitteratur. Hvis vi bruker eksempelet ovenfor, vil en kildehenvisning kunne se slik ut:

Norske organisasjoner opplever en økning i mobilitet på arbeidsmarkedet (Dale-Olsen, 2005).

Mer skal det altså ikke til for å unngå å bli tatt for plagiat!

Blir oppgaven min sjekket for plagiat?

Både ja og nei! Det er nemlig ikke alltid slik at alle former for eksamen krever at du bruker kildehenvisning. Dette gjelder for eksempel ved eksamen med kort tid. Sjekk alltid først informasjon om din eksamen, slik at du vet om det er forventet at du skal bruke kildehenvisning eller ikke. Når du blir bedt om å henvise til kilder, så blir alle oppgaver sjekket for plagiat gjennom det som kalles en plagiatkontroll.

Denne kontrollen sjekker innholdet i oppgaven din opp mot alt annet innhold som finnes. Dette kan høres skremmende ut, men det er det absolutt ikke. Alt du trenger å gjøre er jo å henvise til kildene du har brukt!

Riktig kildehenvisning er svaret!

Som nevnt så unngår du plagiering ved hjelp av kildehenvisninger. Hva en kildehenvisning er, hvordan man gjør dette og når man trenger å bruke kildehenvisninger, kan være vanskelig å forstå. Derfor har vi laget en egen bloggpost om dette for å hjelpe deg.