I statistikkfagene er det enkelte spørsmål som svært ofte går igjen blant våre studenter. Les både spørsmålene som stilles, og svarene vi gir i teksten nedenfor.

Hvordan vet jeg om det er en ensidig eller tosidig hypotesetest som skal benyttes?

Ensidig test

Dersom man skal teste om en parameter er større eller mindre enn noe, er det en ensidig hypotesetest. Alternativhypotesen inneholder da enten tegnet “<” (mindre enn) eller “>” (større enn).

Tosidig test

Ved en tosidig hypotesetest er nøkkelen at vi tester om parameteren er ulikt noe, altså ikke enten større enn eller mindre enn. Vi sjekker altså begge sider samtidig. Alternativhypotesen inneholder da tegnet “≠” (ikke lik).

Hvordan vet jeg om det er en ensidig eller tosidig test som skal benyttes?

Hvordan vet jeg hvilken hypotesetest jeg skal bruke?

Dersom oppgavene ikke spesifiserer hvilke test du skal bruke, finnes flere ulike testmetoder innen statistikk. Valg av test vil påvirke fremgangsmåte, formler og hvilken forkastningsregel som benyttes.

Med andre ord er det svært viktig å vite hvilken test man skal bruke i ulike situasjoner, da valget av test vil påvirke svaret du får. Skal det være en t-test eller en z-test? Eller kanskje en kjikvadrattest? 🤔 Heldigvis finnes det enkle huskeregler for når hvilke tester skal benyttes.

Under følger lenke til vår dokumentside der du finner to dokumenter jeg har laget som forklarer hvordan du kan vite hvilken test som skal brukes, samt fremgangsmåte, formel og forkastningsregel for de ulike testene. Om du har kjøpt Gull- eller Diamanttilgang til eksamenskurs i Statistikk eller Statistikk for økonomer kan du bruke disse som et hjelpemiddel, og ha tilgjengelig når du løser oppgaver.


Hvordan kan jeg løse statistikkoppgaver ved hjelp av finanskalkulatoren HPBll+?

Gjennom eksamenskursene i Statistikk og Statistikk for økonomer, bruker vi finanskalkulatoren HPBll+ på video til å regne ut oppgaver, der hvor det er tidsbesparende. Beregning av alt fra gjennomsnitt og standardavvik til korrelasjon og regresjonsparametre kan gjøres enkelt på kalkulatoren! Jeg har laget et dokument som viser tips og triks ved bruk av finanskalkulatoren. Ved å mestre bruken av finanskalkulatoren kan du kontrollere svarene dine.

Dersom du ikke trenger å vise utregning, kan kalkulatoren spare deg for mye verdifull tid på eksamen!

📄 På vår dokumentside finner du også Tips og triks ved bruk av finanskalkulatoren i statistikkfaget


Kan jeg bruke EnkelEksamen under hjemmeeksamen?

Du kan fritt bruke innholdet i eksamenskurset på EnkelEksamen under hjemmeeksamen, gitt at bruk av hjelpemidler er innenfor retningslinjene for din eksamen. Relevante videoer og oppgaver med løsningsforslag kan være til stor hjelp – men husk å ikke la tiden renne ifra deg! ⏳

Jeg anbefaler at du har jobbet deg gjennom eksamenskurset på EnkelEksamen før eksamen, slik at du har god oversikt over hvor du kan søke etter hjelp til ulike oppgaver.

Når det gjelder chat-tjenesten vår, så kan vi dessverre ikke svare på faglige spørsmål som angår pensumdelene som er relevante til hjemmeeksamen så lenge eksamenen varer. Dette kan anses som juks, og det ønsker vi ikke å ta del i. Dersom du lurer på noe annet enn selve eksamenen, så kan vi selvfølgelig hjelpe deg!

Ressurser til statistikkfag

📄 Last ned Formelhefte i Statistikk

📄 Last ned Formelhefte i Statistikk for økonomer

Om du har en registrert bruker på EnkelEksamen.no får du tilgang til kortversjoner av dokumentene ved å trykke på lenkene over. Fullstendige versjoner av formelheftene får du med Gull- eller Diamanttilgang til ett av kursene 😄