Relevante videoer til ditt eksamenscase

Du har nå fått et eksamenscase i Metode og statistisk dataanalyse som du skal besvare og ta med deg på eksamen. Vi kan ikke hjelpe deg med å besvare caset, men vi har her samlet relevante videoer fra vårt eksamenskurs som gjør at vil klare å mestre eksamenscaset helt på egenhånd.

Husk at casen vi besvarer i videoene nedenfor ikke er det samme som ditt eksamenscase. Problemstillingene er derimot lignende og det er meningen at du skal overføre det du lærer i videoene til ditt case.

I eksamenskurset hos EnkelEksamen gjennomgår vi to store caser. For å bedre forstå hva videoene nedenfor omhandler kan det være lurt å se introduksjonsvideoene til hvert case.

Caseoppgave A – Deskriptiv statistikk

Se først videoen Introduksjon til utskrifter for beskrivende statistikk og deretter videoen Beskrivende statistikk og lage nye variabler

Caseoppgave B – Histogram

Se videoen Lage modeller – 1 (modell A til L) hvor vi blant annet lager et histogram i den første caseoppgaven i videoen.

Caseoppgave C – Dummyvariabler

Se videoen Lage modeller – 1 (modell A til L) hvor vi blant annet lager dummyvariabler i caseoppgave D i videoen, rundt 10:00 ut i videoen. Her kan det også være forfriskende med videoen Introduksjon til dummyvariabler

Caseoppgave D – Modellestimat

Oh yes! Nå skal du lage regresjonsmodeller. Se først Introduksjon til utskrift for modeller og deretter Modellberegninger.

Caseoppgave E – Dummyvariabler

Denne oppgaven handler også om dummyvariabler. Se videoen Lage modeller – 1 (modell A til L) hvor vi blant annet lager dummyvariabler i caseoppgave D i videoen.

Caseoppgave F – Modellestimat

Her kan du gjerne se de samme videoene som du gjorde ovenfor. Se først Introduksjon til utskrift for modeller og deretter Modellberegninger.

Caseoppgave G og H- Heteroskedastisitet autokorrelasjon

i)

Heteroskedastisitet er ikkje bra, og noe du man må kontrollere for. Se videoen Modellberegninger, og hopp helt frem til 21:44 hvor vi lager variabelen og modellen vi trenger.

ii)

Autokorrelasjon må også kontrolleres for. Se videoen Lage modeller i Stata – 2 (modell M til V) og hopp til 02:15 i videoen.

Caseoppgave I – Enkuttsmetoden

Se videoen Lage modeller i Stata – 2 (modell M til V) og hopp helt til den nest siste caseoppgaven i videoen hvor du lærer ettkuttsmetoden, ca. rundt 25:15.

Caseoppgave J – Laggede variabler

Se videoen Lage modeller – 1 (modell A til L) og hopp til 17:35 for å lære hvordan du lager laggede variabler.

Caseoppgave K – Modellestimat

Her kan du gjerne se de samme videoene som vi har lenken til ovenfor. Du har trolig nå allerede sett Introduksjon til utskrift for modeller, så hopp rett til Modellberegninger.

Caseoppgave L og M – Heteroskedastisitet og autokorrelasjon

i)

Du kan her se samme videoer som vi lenken til ovenfor om heteroskedastisitet. Se videoen Modellberegninger, og hopp helt frem til 21:44 hvor vi lager variabelen og modellen vi trenger.

ii)

Se videoen Lage modeller i Stata – 2 (modell M til V) og hopp til 02:15 i videoen.

iii)

Se videoen Lage modeller i Stata – 2 (modell M til V) og hopp til 15:00 i videoen.

Caseoppgave N – Bakovereliminasjon

Se videoen Lage modeller i Stata – 2 (modell M til V) og hopp helt til den siste caseoppgaven i videoen hvor du lærer bakovereliminasjon.

Hvordan skal jeg besvare casen på eksamen?

Nå har du et fullstendig eksamenscase foran deg som du skal ha med deg på eksamen og bruke til å svare på de om lag første 15 oppgavene. Mange studenter synes fremdeles det er vanskelig å skulle anvende dokumentet. I eksamenskurset gjennomgår vi også hvordan besvarer eksamensoppgavene med utgangspunkt i caseoppgaven. Her får du en liten sniktitt med videoen Besvare oppgaver – 1 (oppgave 1 til 7).

Eksamenskurset hos EnkelEksamen

Kurset i Metode og dataanalyse består av 11 timer med videoinnhold som tar deg igjennom alt du trenger for å løse caset og stille godt forberedt til eksamen.

Du kan prøve ut kurset gratis før du bestemmer deg. Sjekk det ut!