eksamen i statistikk

4 tips til statistikkeksamen

Eksamensdagen kommer nærmere for hver dag som går. I den forbindelse ønsker vi å gi deg våre beste tips for å gjøre det best mulig for deg som skal ta eksamen i Statistikk og Statistikk for økonomer.

1. Lag skisser ✏️

Tar du et fag i statistikk har du nok vært borte i denne kurven noen ganger:

Normalfordeling

Det er kurven for en standardnormalfordeling, og det å tegne opp denne kan i mange tilfeller hjelpe med å se ulike triks i statistikk. Du kjenner kanskje til sammenhengen

P(Z\gt z_\alpha)=1-P(Z\lt z_\alpha)

men vet du hvorfor det er slik? Tegn opp normalfordelingen og tenk på sannsynligheter som areal.

Normalfordeling med z-verdi

For alle sannsynlighetsfordelinger så er arealet under hele kurven lik 1. Dermed er arealet av det røde området lik 1 minus arealet av det blå området. Slike sammenhenger er mye enklere å se med en skisse enn bare formler. Hvis du sitter fast på en lignende oppgave på eksamen, så prøv å tegn opp problemet og se om det dukker opp noen nye sammenhenger du kan bruke.

Skisser er ikke bare nyttige for normalfordelingen, men også å visualisere oppgaver der du for eksempel trekker en kule fra en boks med 5 blå og 3 røde kuler. Sørg for å ha kladdepapiret klart til eksamen!

2. Sett opp oppgavetekst på en ryddig måte 📑

I sannsynlighetsregning vil du ofte møte oppgaver med mye tekst, og før du begynner å regne så kan det være lurt å skrive opp det som er viktig informasjon fra oppgaveteksten på en mer strukturert måte. En typisk oppgave kan lyde noe som dette

Blant en gruppe på 30 studenter er det 12 gutter og 18 jenter. Av alle sammen så har 50 % Netflix-abonnement. Det er 9 gutter som har Netflix abonnement. Du trekker en tilfeldig person fra gruppa. Hva er sannsynligheten for at denne personen har Netflix dersom det er en gutt?

Her er det mye informasjon, og det er vanskelig å vite hvor man skal begynne. Da er et godt tips å bare sette opp all informasjonen på en ryddig måte, før du prøver å løse oppgaven.
For dette eksempelet vil det være smart å starte med å definere hendelsene:

 • G: Personen er en gutt
 • N: Personen har Netflix

Deretter kan du sette opp all informasjonen i oppgaven som sannsynligheter:

 • 12 gutter:
  • P(G)=\frac{12}{30}=0,4
 • 50% har Netflix
  • P(N)=0,5
 • 9 gutter som har Netflix:
  • P(G\cap N)=\frac{9}{30}=0,3

Spørsmålet i oppgaven kan formuleres som P(N|G)=?. Nå som all informasjonen er satt opp på en ryddig måte bør det være enklere å regne ut. Bare slå opp i et formelark og finn en passende formel. Du kan se mer om slike oppgaver under temaet Betinget sannsynlighet i våre kurs på enkeleksamen.no.

3. Lag et formelark ➕➖

Du har nok vært borte i ganske mange formler dette semesteret. I statistikk så er det formler for sannsynlighetsfordelinger, konfidensintervall, testobservatorer, forventningsverdier, varianser og mye mer. Et smart tips for å forberede deg til eksamen er å sette opp et formelark der du har alle formlene på ett sted sortert etter hvilke temaer de hører til. Du lærer masse av å lage oversikten, og i tillegg har du et kjekt formelark du kan se på mens du regner oppgaver. Hvis du har eksamen med hjelpemidler kommer et formelark godt med.

Hvis du ønsker et formelark men ikke vil bruke tid på å lage et eget, så kan du ta en titt på våre kompendium i statistikk her!

4. Få kontroll på hypotesetester

Et siste tips for å være klar til eksamen er å få kontroll på alle de ulike hypotesetestene som er relevant for ditt kurs, og lær deg forskjellen mellom ensidige og tosidige tester! Synes du dette er et vanskelig tema så kan du lese denne oversikten laget av nettlærer Ann-Kristin som har stålkontroll på dette. Hun lærer deg det du trenger for å vite om om det er ensidig eller tosidig test, og hva slags fordeling du skal bruke.

Eksamensdagen

Når tiden er kommet for å ha eksamen så er det viktig å være utvilt og klar i hodet. Et generelt tips til alle eksamener du skal ha er å ikke jobbe for sent på kvelden dagen før, og slapp av. Sørg for en god natts søvn, og ordne deg litt digg og næringsrik mat til eksamen🍎💤

Trenger du litt ekstra hjelp med øvingen til eksamen, så sjekk ut våre kurs i Statistikk og Statistikk for økonomer på enkeleksamen.no. Hvis du trenger hjelp med mer effektiv lesing så har vi også et kurs i studieteknikk for akkurat dette!

Lykke til med lesingen og eksamen! 🌟