Skal du begynne å studere til høsten, eller ta fatt på et nytt studieår? I sommer lager vi åtte splitter nye eksamenskurs, som vil være klare til deg allerede denne høsten.

Her kan du lese om alle nettlærerne som jobber på EnkelEksamen, og de ulike eksamenskursene de lager til deg i sommer!

Personlig økonomi

Hans Magnus og Ingrid lager eksamenskurs i Personlig økonomi. Personlig økonomi er et veldig populært valgkurs på BI, som kan velges både på høst- og vårsemesteret.

Dette kan du forvente fra eksamenskurset i Personlig økonomi
 • Kurset er todelt, og vårt eksamenskurs dekker både den økonomiske og juridiske delen av valgkurset.
 • Personlig økonomi består av noe finans og juss, men du vil samtidig lære mye nyttig som du vil få bruk for i flere ulike faser av livet.
 • Eksamenskurset vil i tillegg gi deg en innføring i god sparing gjennom ulike investeringer.

“Personlig økonomi er et eksamenskurs som vi gi deg en god forståelse for hvordan man kan bruke relevante finansielle formler til å beregne ditt personlige økonomiske ståsted. Vi har allerede brukt kunnskapen fra dette kurset opp til flere ganger i vår egen privatøkonomi.”

Hans Magnus og Ingrid

Apropos personlig økonomi, har du husket å søke om studiestipend og -lån? Sjekk ut dette blogginnlegget for alt du trenger å vite om stipend og lån hos lånekassen 👈🏻

Forbrukeradferd

I sommer lager Astrid og Emilie eksamenskurs i Forbrukeradferd. Alle førsteårsstudenter ved HR- og markedsføringslinjer på BI har Forbrukeratferd på vårsemesteret, men det kan også velges som valgfag på andre linjer.

Dette kan du forvente deg av eksamenskurset i Forbrukeradferd
 • Eksamenskurset i Forbrukeradferd inneholder eksamensrelevante eksempler som viser hvordan du bør bruke teorien på eksamen.
 • Eksamenskurset har en caseoppgave med løsningsforslag på slutten som gir deg god øving til eksamen.
 • Eksamenskurset inneholder tips til hvordan du forbereder deg best mulig til eksamen, samt en oppskrift på hvordan du kan skrive en god eksamensoppgave.

“Vi digger at Forbrukeadferd gir deg innsikt i hvordan vi som forbrukere tar beslutninger, hva som påvirker oss til å kjøpe eller ikke kjøpe produkter og tjenester. Dette er et spennende kurs hvor du lærer deg praktiske ting som du kan bruke i din egen hverdag.”

Astrid og Emilie

Informasjonsteknologi, grunnkurs

Julie og Ole lager eksamenskurs i Informasjonsteknologi (itgk), grunnkurs i sommer. Det tar for seg grunnleggende prinsipper innenfor koding, og litt teori om datamaskiner og informasjonsteknologi. På NTNU har du dette kurset i andre året på økonomi og administrasjon, og i løpet av første året på ingeniørlinjer.

Dette kan du forvente deg fra eksamenkurset i Informasjonsteknologi, grunnkurs
 • Dette eksamenskurset gir deg grunnleggende kunnskap innen programmering i Python.
 • Eksamenskurset gir deg generelle problemløsningevner gjennom programmering.
 • Eksamenskurset gir deg i tillegg grunnleggende teori om datamaskiner og IT.

“Vi synes Informasjonsteknologi, grunnkurs er spesielt spennende fordi det gir deg muligheten til å gjøre omtrent hva som helst i ett av verdens meste brukte programmeringsspråk.”

Julie og Ole

Bedriftsmakedsføring, salg og forhandlinger

Astrid og Tobias lager eksamenskurs i Bedriftsmarkedsføring, salg og forhandlinger. Dette kurset har du som studerer Markedsføringsledelse eller International Management på BI vårsemesteret i andreåret. Det handler overordnet om alt som skjer når bedrifter skal handle med hverandre, og kurset er tredelt mellom temaene bedriftsmarkedsføring, salg og forhandlinger.

Dette kan du forvente deg fra eksamenskurset i Bedriftsmarkedføring, salg og forhandlinger
 • Dette eksamenskurset skiller seg fra konsumentmarkedet vi alle kjenner til som forbrukere fra før av, og gir deg innsikt i bedriftsmarkedet.
 • I kurset har du en prosjektoppgave og en skoleeksamen på tre timer. Eksamenskurset baserer seg på det obligatoriske pensumet, og vil gi et godt teoretisk grunnlag til både prosjektoppgaven og skoleeksamen.

” Vi synes dette kurset er spennende fordi man får kunnskap om hvordan bedrifter kan skape og kapre verdi, og hvilke problemer som kan oppstå. I tillegg får man større forståelse for hvordan virkelig store transaksjoner foregår i bedriftsmarkedet.”

Astrid og Tobias

Grunnleggende regnskapsfag

Ola lager i sommer ett eksamenskurs til deg som skal ta Grunnlegende regnskapsfag på USN, og ett til deg som skal ta kurset på OsloMet.

Dette kan du forvente deg av eksamenskurset i Grunnleggende regnskapsfag
 • Eksamenskurset vil gi deg god forståelse for hvordan et regnskap er satt opp, og hvordan man fører inn ulike bilag.
 • Eksamenskurset gir deg en innføring i bokføring, regnskapsavslutning og skatt.
 • Eksamenskurset er en relevant introduksjon til mange emner du har i vente senere i studieløpet.

“Det spennende med regnskap er at det er som et eget språk. Med god forståelse for dette kan man lese av tall fra regnskapsrapporter, og være i stand til å se om det går bra eller dårlig for en bedrift.”

Ola

Bedriftsøkonomisk analyse

Andreas lager eksamenskurs i Bedriftsøkonomisk analyse i sommer. Eksamenskurset Bedriftsøkonomisk analyse er spesiallaget for studenter som studerer økonomifag på BI, og de fleste har kurset første semester i studieløpet.

Dette kan du forvente deg av eksamenskurset i Bedriftsøkonomisk analyse
 • I dette eksamenskurset lærer du det helt grunnleggende om regnskap, budsjettering og analyse. Det er helt trygt å kalle Bedriftsøkonomisk analyse grunnmuren din innen regnskapsfaget. 
 • Med kunnskapen du sitter igjen med etter eksamenskurset vil du ha evner til å kunne søke opp et hvilket som helst firma på Proff.no og klare å forstå regnskapstallene deres. Bedriftsøkonomisk analyse vil gjøre deg i stand til å forstå hvordan selskapet gjør det bra og på hvilke områder selskapet kan prestere bedre.
 • Eksamenskurset er naturligvis også superrelevant til eksamen slik at du skal kunne møte trygg på eksamensdagen. Det er lagt opp til mange oppgaver slik at du får testet kunnskapen din skikkelig.

“Av alle fagene jeg digger er dette mitt hjertebarn. Målet mitt er at du skal naile eksamen!”

Andreas

Makroøkonomi

Ida og Mari lager eksamenskurs i Makroøkonomi for NTNU og OsloMet i sommer. Vi har allerede et eksamenskurs i Makroøkonomi for dere som går på BI, men i sommer utvider de med tre nye eksamenskurs i Makroøkonomi. Ett til i økonomi og administrasjon på NTNU, og ett til samfunnsøkonomi på NTNU. I tillegg lager de ett eksamenskurs til deg som går økonomi og administrasjon på OsloMet.

Dette kan du forvente deg av eksamenskursene i Makroøkonomi
 • Eksamenskursene dekker viktige modeller og teorier som du vil få bruk for på eksamen.
 • Makroøkonomi skiller seg fra andre emner ved at du kan relatere deg til temaer i pensum, og med dette eksamenskurset vil du tilegne deg kunnskap du kan nyte godt av både som økonom og privat.
 • Eksamenskurset vil gi deg bred forståelse av, og innsikt i relevante temaer som man ser og hører om i samfunnet – som påvirker deg og ditt liv.

“Vi er veldig glade for å endelig kunne lage høyt etterspurte eksamenskurs i Makroøkonomi. Ikke bare er de superrelevante for deg til eksamen, men også når du skal ut i arbeidslivet som økonom. Likevel er kanskje det beste med dette kurset at det gir deg innsikt i økonomien sett fra fugleperspektiv, samt hvordan de virkelighetsnære temaene i fagfeltet påvirker deg og meg i det daglige.”

Ida og Mari

Strategi

Ingrid og Ole Kristian lager eksamenskurs i Strategi i sommer. De fleste linjer på BI har Strategi på høstsemester i tredjeklasse, og karaktergrunnlaget i faget består av en semesteroppgave som teller 100 prosent av sluttkarakteren.

Dette kan du forvente deg av eksamenskurset i Strategi
 • Eksamenskurset er rettet mot semesteroppgaven du skal skrive, og er designet slik at du skal få de beste forutsetningene for å skrive en god oppgave.
 • Eksamenskurset inneholder forklaring av viktige modeller og begreper, hvordan alt henger sammen, og hvordan modellene bør brukes i oppgaven.
 • I tillegg inneholder eksamenskurset tips til hvordan du kan strukturere oppgaven, og hva den bør inkludere.

“Strategi er et av de kuleste fagene vi har hatt på BI – kanskje fordi det befinner seg et sted mellom vitenskap og kunst. Du benytter deg av modeller for å få en forståelse av hvordan helhetsbildet rundt bedriften ser ut – men når alt kommer til stykket, handler det om å være kreativ og se muligheter når du skal utvikle en strategi.”

Ingrid og Ole Kristian

Logg inn på EnkelEksamen.no for å se alle vår eksamenskurs!

Nyt sommeren, så sees vi til høsten 🤩