Vi er glade for å kunne lansere av vår nye AI-Chat, designet spesielt for å hjelpe studenter i med studiene sine! Her får du en rask introduksjon til EnkelEksamens AI Chat og noen nyttige tips til hvordan du kan bruke verktøyet på en pedagogisk måte.

AI-chat er et avansert læringsvertkøy basert på kunstig intelligens som vi har utviklet og integrert i vår læringsplattform. Den har tilgang på informasjonen fra tusenvis av leksjoner i læringsplattformen, i tillegg til annen relevant informasjon på nettet. Den er skreddersydd for å hjelpe deg med å oppnå bedre læringsutbyttet på studiet ditt. Her er 5 til hvor du kan utnytte EnkelEksamens AI-chat på for å lære effektivt:

1. Få enklere forklaringer

Hvis du sliter med å forstå forklaringene i en videoleksjon, kan du spørre AI Chat om en enklere forklaring av konseptet med bruk av gode eksempler. Du kan stille oppfølgingsspørsmål og finne ut akkurat hvor dine kunnskapshull ligger, som om du hadde tilgang på professoren 24/7.

2. Forbedre akademiske tekster

AI-chat kan gi deg forslag til forbedringer på din akademiske oppgave. Den kan hjelpe deg med å strukturere teksten bedre, korrigere grammatiske feil og gi deg tips for å styrke argumentene dine.

3. Få skreddersydde øvingsoppgaver

AI Chat kan lage øvingsoppgaver basert på temaene du vil jobbe med, noe som gir deg verdifull trening til eksamen. Be AI Chat om å lage oppgaver for deg slik at du kan testet kunnskapen din.

4. Få tips til drøfting av temaer

Hvis du ønsker å drøfte et emne grundigere, kan du be AI Chat om tips og veiledning. AI Chat kan hjelpe deg med å identifisere viktige aspekter, motstridende synspunkter og hjelpe deg med å utvikle en velbegrunnet, kritisk analyse.

5. Få gode eksempler på teori i praksis

For å forstå hvordan teorier kan anvendes i praksis, kan du be AI Chat om eksempler eller case-studier. Dette vil hjelpe deg med å knytte sammen teoretisk kunnskap og praktiske situasjoner. På eksamen er det viktig at du ikke bare kan teoriene, men at du kan vise til praktiske eksempler på hvordan teoriene kan anvendes i den virkelig verden!

Prøv EnkelEksamens AI gratis

Vi i EnkelEksamen har en visjon om å forme fremtidens læring, og derfor er vi veldig entusiastiske for at vi nå tilbyr et AI-læringsverktøy for alle våre studenter. Interessert i å prøve? Alle registrerte studenter på enkeleksamen.no får tilgang på vår AI!