Har du noen gang lurt på hvorfor hjernen vår noen ganger virker mer tilbøyelig til å ta raske beslutninger basert på begrenset informasjon? Dette fenomenet kan forklares ved å se på de to forskjellige tenkemåtene i hjernen vår, kjent som system 1 og system 2. Disse to begrepene ble introdusert av den anerkjente psykologen Daniel Kahneman og har lagt grunnlaget for boken “Tenke fort og langsomt” (“Thinking fast and slow”).

Vi vil her utforske disse to systemene og deres innvirkning på måten vi tenker og tar beslutninger på.

Bakgrunn

For å forstå hvorfor hjernen vår har utviklet to tankesystemer må vi tilbake i evolusjonen, mer spesifikt til jeger og sankersamfunn. Forfedrene våre levde i tøffe omgivelser og det var avgjørende å spare på energi og ressurser for å overleve. Ofte var det mer best å bruke mindre energi på å tenke grundig gjennom hver situasjon, med mindre det var absolutt nødvendig for overlevelse. Denne teorien er imidlertid gjenstand for debatt blant forskere. Likevel gir den oss en forklaring på hvorfor hjernen vår ofte søker å unngå kognitiv innsats.

System 1: Den raske, intuitive tenkemåten

System 1 er den delen av hjernen vår som kommer fra den eldre og mer primitive delen av vår evolusjonære arv. Den hjelper oss med å reagere raskt på potensielle trusler og farer i miljøet rundt oss. Denne tenkemåten er rask, umiddelbar, intuitiv og automatisk. System 1 gjør det mulig for oss å komme med raske og enkle løsninger på situasjoner eller oppgaver. Tenk for eksempel på en velkjent vei du går på. Du trenger ikke aktivt å tenke på hver sving eller vending, du bare går. Dette er et eksempel på hvordan system 1 fungerer i hverdagen.

Men system 1 har også sine begrensninger. Ettersom det søker raske og enkle løsninger, tar det ofte ikke all relevant informasjon i betraktning. Derfor er system 1 mer tilbøyelig til å gjøre feil. Skal vi ta store og grundige beslutninger, vil ikke system 1 gi oss de mest optimale løsningene eller svarene på problemstillingen.

System 2: Den langsomme, analytiske tenkemåten

System 2 er den delen av hjernen vår som er ansvarlig for den mer bevisste, anstrengte og analytiske delen av vår tenkning. Dette er den delen av vårt sinn som jobber mer aktivt og krever mer innsats. System 2 hjelper oss med å analysere informasjon grundig og ta veloverveide beslutninger. Vi bruker system 2 når vi for eksempel har eksamen, er på jobbintervju, løser et vanskelig regnestykke eller deltar i en diskusjon. Dette er situasjoner der vi mennesker tenker hardere og mer grundig for å komme frem til gode resultater.

System 2 er ansvarlig for vår evne til å tenke abstrakt og utføre komplekse oppgaver. Men denne typen tenkning krever mye mer mental energi og konsentrasjon enn hva system 1 krever. På grunn av hjernens tendens til å spare energi, ender vi ofte opp med å bruke system 1 i situasjoner der system 2 ville vært mer hensiktsmessig. I boken “Tenke fort og langsomt” kommer det frem at vi mennesker ofte tar irrasjonelle beslutninger fordi vi bruker system 1 mer enn system 2.

Samspill og viktigheten av begge systemene

Både system 1 og system 2 spiller en viktig rolle i våre mentale prosesser. De samarbeider ofte for å hjelpe oss med å navigere og forstå verden rundt oss. Det er viktig å forstå at vi ikke bare bruker system 1 eller system 2 alene. I stedet bruker vi begge systemene avhengig av situasjonen vi står overfor.

Selv om system 1 er rask og intuitiv, og system 2 er langsom og analytisk, har begge deres egen verdi. System 1 hjelper oss med å reagere raskt og effektivt i enkle og hverdagslige situasjoner. System 2 gir oss evnen til å tenke dypt, analysere informasjon grundig og ta veloverveide beslutninger i mer komplekse situasjoner.

Begge systemene er nødvendige og bidrar til vår forståelse av verden og våre beslutningsprosesser. Ved å være bevisst på hvordan de to systemene fungerer, kan vi bli mer bevisste på når vi bør stole på system 1 og når vi bør engasjere system 2. Dette kan hjelpe oss med å ta bedre og mer veloverveide beslutninger i livet.