Har du nettopp startet din bachelor i Organisasjonspsykologi, HR og ledelse, valgt Stress, motivasjon og selvledelse som valgfag eller skal konte faget dettes semesteret? Uansett kan du stole på at vårt eksamenskurs er skreddersydd for å gi deg trygghet, oversikt og kontroll inn mot eksamen.

Mange finner det spesielt utfordrende og skaffe seg oversikt over alt av pensum som du trenger for å se sammenhenger, og trekke viktige linjer på eksamen. Derfor innholder eksamenskurset flere ekstra ressurser du kan bruke for å forberede deg enda bedre til eksamen!

Hva lærer du i faget Stress, Motivasjon og Selvledelse?

Det er et av de mest grunnleggende organisasjonspsykologiske fagene for deg som går bachelor i HR på BI. Du vil tilegne deg kunnskap om:

 • Hva et psykososialt arbeidsmiljø er og om norsk arbeidslivshistorie
 • Hva som menes med motivasjon på jobb og hvordan ulike typer motivasjon har noe å si for jobbprestasjon
 • Forskningsbaserte motivasjonsmodeller- og teorier 
 • Hva selvledelse er, ulike selvledelsesstrategier og hva prokrastinering er
 • Jobbrelatert stress, hva det innebærer og hvordan man kan jobbe for å unngå stress og i verste fall utbrenthet

Du kan forvente å tilegne deg kunnskap som du får bruk for i praksis og som og som er grunnleggende for å jobbe innenfor HR-feltet!

I tillegg er det en ekstra stor fordel at du vil få bruk for mange av de modellene, teoriene og teknikkene du lærer om til å få en mer effektiv studiehverdag!

Vi har mange gode tips når det kommer til studieteknikk. Sjekk om du finner noen som kan fungere for deg her 🤗

Hva inneholder eksamenskurset? 

Vårt eksamenskurs i Stress, motivasjon og selvledelse innholder:

 • Enkle videoer med beskrivelser av de mange teoriene og modellene du må kunne 
 • Eksempler med illustrasjoner som hjelper deg å forstå og huske enda bedre! 
 • Repetisjonsoppgaver mellom hvert tema som gir en form for aktiv repetisjon for at du skal stille best mulig forberedt til eksamen!
 • Lure huskeregler for modeller og teorier!
 • En stor repetisjonsoppgave på slutten av kurset med flust av spørsmål som du kan bruke for å teste deg selv i eksamensforberedelsene!

Kursets oppbygning 

Her får du en kort oversikt over hvordan vi har lagt opp det faglige innholdet i kurset:

1. Introduksjon

Introduksjon til den norske arbeidslivsmodellen. 

2. Motivasjon

Du får en gjennomgang av ulike typer motivasjon, ulike motivasjonsteorier, arbeidsklima, medarbeidersamtaler og destruktiv ledelse.

Jobbkarakteristikamodellen er en viktig modell du bør få kontroll på til eksamen. Her går Julie gjennom modellen med deg 😉

3. Selvledelse

Vi går først inn på hva selvledelse er. Deretter får du en gjennomgang av de 3 ulike selvledelsesstrategiene:

 1. Atferdsstrategier
 2. Naturlig belønnende strategier
 3. Kognitive strategier.

Til slutt blir du kjent med begrepet superledelse.

Vil du lese mer om du ulike atferdsstrategiene innenfor selvledelse? Her tar Emilie deg gjennom alle 6 🙌🏼

4. Prokrastinering

Her lærer du forskjellen på dysfunksjonell og strategisk utsettelse av oppgaver.

Deretter gjennomgår vi 4 ulike perspektiver på prokrastinering, og til slutt 5 ulike strategier for å unngå prokrastinering.

Nysgjerrig på hvordan du kan unngå prokrastinering, og finne flyt og effektivitet i skolearbeidet ditt? Her har vi samlet noen gode tips for å unngå prokrastinering ⭐️

5. Stress

I dette temaet lærer du om hva stress er, ulike måter å forklare stress på, 8 ulike stressmodeller du må ha kontroll på til eksamen, utbrenthet og til slutt noen stressmestringsstrategier både på individ- og organisasjonsnivå.

6. Eksamensforberedelser

I denne delen får du et tankekart med en oversikt over hele kurset, der vi hjelper deg å se sammenhenger mellom de ulike temaene. Dette kan bidra til en større helhetsforståelse, noe som er viktig for å prestere godt på eksamen!

Deretter får du en video med en oppskrift til hvordan du kan skrive en god eksamensoppgave.

Til slutt går vi gjennom to caseoppgaver med løsningsforslag, i samme format som på en eksamensbesvarelse. 

Hilsen Julie & Emilie

Nettlærere i Stress, motivasjon og selvledelse🥰