Semesterstart for Markedsføringsledelse og International management

Har du begynt på BI denne høsten og skal studere Markedsføringsledelse eller International Management? Lurer du på hva fagene du skal ha denne høsten egentlig går ut på, og hvordan du kan få best resultat på eksamen?

La meg hjelpe deg!

Markedsføringsledelse og International Management har 3 fag til felles denne høsten:

I tillegg har Markedsføringsledelse faget Markedskommunikasjon, og International Management har Business Communication – Culture and Ethics.

Så hva innebærer disse kursene?

Markedsføringsledelse

Markedsføringsledelse er et kurs alle bachelorstudenter på BI har første semesteret.

Eksamenskurs i Markedsføringsledelse

Kurset gir deg en innføring i markedsføring, og har som formål å gi deg forståelse for hvordan du setter opp markedsplaner som beskriver en bedrifts utfordringer og muligheter.

Det er ingen arbeidskrav i kurset, men vi anbefaler at du gjør alle øvingsoppgavene du får utdelt dersom du ønsker en god karakter. Kursets eksamensform er en prosjektoppgave, i tillegg til en 1 timers flervalgseksamen. Prosjektoppgaven teller 100% av karakteren, men du må ha bestått flervalgseksamen for å få endelig karakter i kurset.

Vi lanserte et nytt eksamenskurs for prosjektoppgaven i Markedsføringsledelse i september.

Kurset inneholder de viktigste analysene du må kunne for å levere en god prosjektoppgave. Du får også konkrete tips til hvordan du kan gå frem for å løse analysene.

Du kan også sende oss en melding i chatten dersom du har spørsmål til kurset Markedsføringsledelse. Kjøper du Diamant-tilgang har du også tilgang til faglig én-til-én oppfølging i chatten.

Bedriften

Bedriften er et fag som tar for seg bedriftens rolle i økonomien i et historisk perspektiv. Kurset tar også for seg etiske og teoretiske sider av bedriften i en samfunnsmessig sammenheng.

Eksamenskurs i Bedriften

Formålet med kurset er å gi deg som student forståelse for, og evne til å se sammenhenger mellom det bedriften i det historiske perspektivet og dagsaktuelle utfordringer som behov for bærekraft i næringslivet, internasjonalisering og digitalisering.

For å kunne ta eksamen, må du ha levert inn og fått godkjent et arbeidskrav. Eksamensformen er en 3 timers skriftlig eksamen. Vi i EnkelEksamen har nettopp lansert et nytt eksamenskurs i Bedriften, hvor du får en innføring i kapitalismens historie, de tre industrielle revolusjonene, etikk og bærekraft. Prøv kurset gratis her!

Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi er et fag om vitenskapen som tar for seg samfunnets økonomi, som igjen handler om hvordan man på best mulig måte kan utnytte ressurser for å tilfredsstille menneskelige behov. Faget er todelt, der den ene delen tar for seg mikroøkonomi og den andre delen tar for seg makroøkonomi.

Eksamenskurs i Samfunnsøkonomi

I dette faget får du utdelt 5 arbeidskrav, der 3 må være bestått for å få gå opp til eksamen. Eksamen er en tre timers skriftlig eksamen, som teller 100% av karakteren.

På EnkelEksamens eksamenskurs i Samfunnsøkonomi tar blant annet for seg konsumentteori, produsentteori og markedsteori i mikroøkonomidelen, og emner som Nasjonalregnskap og nasjoners velstand, Arbeidsmarkedet, Penger, valuta og renter og Konjunkturteori i makroøkonomidelen.

Business Communication – Culture and Ethics (International Management)

I Business Communication – Culture and Ethics vil du som studerer International Management lære om ulike forretningskulturer i Norge, USA, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Japan og Kina.

Eksamenskurs i Business Communication - Culture and Ethics

Med utgangspunkt i dette skal du tilegne deg en bevissthet om hvordan kulturelle tankemønstre kan påvirke opplevelsen av en gitt forretningssituasjon. Du skal også lære deg å anvende etisk teori i praktiske forretningssituasjoner, samt tilegne deg ferdigheter i å utforme ulike former for engelske forretningstekster som essay, forretningsrapporter, forretningsbrev og formelle forretnings-e-poster.

Vi har nettopp lansert et nytt kurs i Business Communication – Culture and Ethics, hvor du vil lære all teori du må kunne, i tillegg til hvordan du skal skrive godt på eksamen.

Markedskommunikasjon (Markedsføringsledelse)

Kurs i markedskommunikasjon

I Markedskommunikasjon skal du som studerer Markedsføringsledelse blant annet lære om elementene i kommunikasjonsmiksen og hvordan de tradisjonelle og digitale mediekanalene spiller sammen.

Vi har ikke laget eksamenskurs i Markedskommunikasjon hos EnkelEksamen, men jeg deler gjerne mitt beste tips med deg!

I kurset vil du bli presentert for en rekke teorier og definisjoner som du kan få spørsmål om på eksamen.

Tipset mitt til deg er at du under eksamensforberedelsene lager det ett dedikert eksempel for hvert kapittel, eller hver teori. Da blir det enklere for deg å huske hva hver enkelt teori går ut på, ved å pugge eksemplene du selv har laget.


Dette var mine beste tips til hvordan du kan få en god start på semesteret. Husk at vi er her for å hjelpe deg 😻