Skal du ta eksamen i Personlighet, individuelle forskjeller og seleksjon dette semesteret? Her kan du lese om faget, og hva vårt eksamenskurs inneholder.

Personlighet, individuelle forskjeller og seleksjon

Personlighet, individuelle forskjeller og seleksjon er et såkalt skrivefag, og det stiller noen andre krav til studieteknikk enn regnefag.

Vi ønsker at dette eksamnskurset skal gi deg forståelse slik at du føler deg trygg inn mot eksamen. Det krever noe av oss, men det krever også noe av deg. Hensikten med dette kurset er at det skal være et supplement til pensumlitteraturen, forelesninger og oppgaveløsning.

Hva består kurset av?

Vi har laget videoer til hver del av kurset der vi trekker frem den viktigste teorien. I tillegg har vi laget repetisjonsoppgaver som kan være gode sjekkpunkt på at du har forstått alt innholdet.

Vi anbefaler også at dere leser gjennom blogginnleggene som gir kortfattete sammendrag av temaene:

Hvordan jobbe med kurset i Personlighet, individuelle forskjeller og seleksjon?

Når eksamen nærmer seg, er det lett å bli stresset. Det kan oppleves spesielt vanskelig å få den trygge følelsen i et lesefag.

Vår teori er at dersom du jobber jevnt med faget gjennom semesteret, vil du slippe å kjenne på stresset og føle deg mer sikker på at du er klar til eksamen når den nærmer seg. Men, det er opp til deg å gjøre jobben.

Vår erfaring er at det er mye verdi i å samarbeide med andre ⭐️

Muntlig gjennomgang av oppgaver med andre gir innsikt fra flere vinkler som fører til bedre refleksjon. Det gjør det lettere å fylle hull i forståelsen og avsløre misoppfatninger dersom det er noen. Ordtaket «flere hoder tenker bedre enn ett», er høyst relevant i denne sammenheng.

Det lønner seg også å se på tidligere eksamensoppgaver 🙌🏻

Gjør gjerne en analyse av hva som pleier å komme og merk deg de ulike måtene problemstillinger kan formuleres på. Dersom du i tillegg har tilgang til tidligere løsninger av eksamensoppgaver med gode resultater, vet du hva som kreves for å oppnå en god karakter på eksamen.

I tillegg til å løse tidligere eksamensoppgaver kan du løse eksamensoppgaver eller repetisjonsoppgaver du har laget selv

Her får du ikke bare trening når du skriver svaret på oppgaven, men også når oppgaven skal formuleres. Det tvinger deg til å tenke gjennom hva som er viktig i faget og hvilke sammenhenger som er sentrale.

Repetisjonsoppgaver er en god måte for å få forståelse i faget. Dersom du lager disse selv, er det enda bedre! Gå gjerne sammen i grupper og lag oppgaver til hverandre for eksempel. Kanskje quiz om personlighetsteorier er en idé for kollokviegruppen?

Hvorfor bør du jobbe med eksamenskurset?

Sist, men ikke minst ønsker vi å understreke at forståelse i faget er helt nødvendig for å føle deg trygg inn mot eksamen. Dette er helt nødvendig for at du skal klare vise, men ikke minst anvende kunnskapen på eksamen.

Eksamen i Personlighet, individuelle forskjeller og seleksjon er en hjemmeeksamen. Den som stiller andre krav til bruk av pensum enn skoleeksamen da du har tilgang til hjelpemidler. For å skille deg ut i sensor sine øyne tror vi at det er mye å hente på å bruke egne eksempler som viser forståelse.

Dessuten ønsker vi å minne om at en utdannelse skal føre til mer enn bare gode karakterer. Det er meningen at du skal forstå stoffet slik at du kan bruke det i en fremtidig jobb. På den måten vil du oppleve å være en verdifull ressurs for arbeidsplassen og samfunnet.

Helt til slutt har vi et lite tips til de dagene du sliter med motivasjonen. De dagene det er ekstra tungt å plukke opp pensumboken for å lese noen kapitler:

  • Tenk litt gjennom hvorfor du studerer dette og hva som er målet.
  • Hva ønsker du å oppnå?
  • Hva tror du må til for å komme deg dit og hva er det første du kan gjøre her og nå for å bevege deg i riktig retning?
  • Ta et lite skritt av gangen. 

Vi ønsker deg masse lykke til!

Hilsen Kristin og Marte 🤩