For å bli god i markedsføring er det viktig å forstå adopsjonsprosessen, diffusjonsprosessen og kjøpsprosessen. Disse begrepene kan virke forvirrende like. Men ikke bekymre deg, i dette innlegget skal vi bryte dem ned og gjøre det enkelt å forstå forskjellene mellom dem.

Vi vil lære om hver prosess, når man bruker dem, og hvilke problemer de er spesielt egnet til å løse. Med denne kunnskapen vil du være godt forberedt på å utvikle effektive markedsstrategier og imponere på eksamen.

Hva er adopsjonsprosessen, diffusjonsprosessen og kjøpsprosessen?

Før vi dykker inn i forskjellene mellom adopsjonsprosessen, diffusjonsprosessen og kjøpsprosessen, vil vi ta en nærmere titt på hver av disse begrepene.

Kjøpsprosessen

Kjøpsprosessen viser de fem trinnene dine kunder går gjennom når de velger å kjøpe et produkt eller en tjeneste. 

De fem stegene i kjøpsprosessen

1. Problemerkjennelse: Kunden identifiserer et behov eller et problem. Som bedrift er det vår oppgave å forstå hva disse behovene eller problemene er.

2. Informasjonsinnhenting: Når behovet er identifisert, leter kunden etter løsninger. Jo mer de kjenner til merket ditt, jo mer sannsynlig er det at de vurderer dine løsninger.

3. Evaluering av alternativene: Når de har samlet litt informasjon, begynner kundene å sammenligne alternativene. Hvordan står ditt produkt eller tjeneste seg mot konkurrentene?

4. Kjøpsbeslutning: På dette trinnet bestemmer kunden seg for hvilket produkt eller hvilken tjeneste de vil kjøpe. Passer produktet ditt til hyppige kjøp, sjeldne kjøp eller kontraktskjøp?

5. Etterkjøpsatferd: Til slutt vurderer kundene sin beslutning. Var de fornøyde? Ville de anbefale ditt produkt eller tjeneste til en venn?

Forståelsen av disse trinnene kan hjelpe deg med å optimalisere markedsstrategien din og bedre posisjonere bedriften din i markedet.

Adopsjonsprosessen

I markedsføringsfaget er det essensielt å forstå hvordan vi kan få kunder til å ‘adoptere’ våre produkter eller tjenester. Adopsjonsprosessen illustrerer stegene en kunde tar fra å bli introdusert for et produkt til å bli en lojal bruker. Den består av fem faser:

De fem stegene i adopsjonsprosessen

1. Kjennskap: Dette er når kunden først blir introdusert for produktet eller tjenesten. 

2. Interesse: Kunden begynner å vurdere om produktet er interessant for dem. Dette kan skje umiddelbart eller etter at mer informasjon er innsamlet og overtalelse har skjedd.

3. Vurdering: Kundene samler informasjon og vurderer produktet opp mot andre alternativer for å se om det oppfyller deres behov.

4. Prøving: Kunden prøver faktisk produktet, enten ved å teste det eller ved å ta i bruk en prøveversjon.

5. Adopsjon: Dette er når kunden begynner å kjøpe og bruke produktet regelmessig og får erfaring med det over tid.

Adopsjonsprosessen er avgjørende i markedsføringsfaget fordi den gir oss innsikt i hvordan kunder oppdager, vurderer, prøver og til slutt blir lojale brukere av våre produkter eller tjenester. Ved å forstå og anvende adopsjonsprosessen kan vi skape etterspørsel og suksess for våre tilbud – som er det ultimate målet i markedsføring, ikke sant?

Diffusjonsprosessen

Er du den som umiddelbart prøver ut de nyeste trendene og produktene, eller venter du til resten av verden har hoppet på bølgen? Diffusjonsprosessen handler om hvordan nye ideer, produkter og tjenester spres blant ulike forbrukerkategorier. Det er fem forbrukerkategorierer i diffusjonsprosessen:

Fem forbrukerkategorier i diffusjonsprosessen

1. Innovatører: De er eventyrlystne og utgjør rundt 2,5% av befolkningen. De er først ute til å prøve nye produkter. Fokuser på innovasjon og tidlig lansering for å tiltrekke innovatørene.

2. Tidlige brukere: Disse utgjør omtrent 13% av befolkningen. De er åpne for nye ideer og påvirkes av sosiale bevis og anbefalinger.

3. Tidlig majoritet: Denne gruppen er litt mer forsiktig og utgjør rundt 34% av befolkningen. De venter på tilbakemeldinger fra tidlige brukere og er påvirket av detaljert produktinformasjon og vurderinger.

4. Sen majoritet: Disse forbrukerne utgjør også rundt 34% av befolkningen og trenger tid før de prøver noe nytt. Vis dem at produktet har vært vellykket for tidligere adoptører. 

5. Etternølere: Dette er de mest motvillige forbrukerne til forandring, og utgjør omtrent 16% av befolkningen. Overbevis dem ved å vise at det nye produktet er akseptert av flertallet.

For å lede forbrukere fra én kategori til neste, kan ulike markedsføringsstrategier og tiltak være nødvendige. For eksempel kan lav introduksjonspris eller gratis prøveperiode oppmuntre til prøving av produktet.

Ved å anvende diffusjonsprosessen kan markedsførere utvikle effektive strategier for å spre nye produkter og tjenester i markedet.

Forskjellen mellom prosessene

Til tross for at alle tre prosessene omhandler måten kunder interagerer med et produkt eller en tjeneste på, brukes de i forskjellige markedsføringskontekster. 

Kjøpsprosessen fokuserer spesifikt på å kartlegge kundens reise fra erkjennelse av et behov til endelig kjøpsbeslutning, uavhengig av hvilket produkt de til slutt velger. Prosessen begynner ved behovserkjennelse, hvor vi forsøker å forstå hvilke drivkrefter som fører til at kundens behov oppstår, og hvordan de evaluerer forskjellige alternativer før de tar en beslutning.

På den andre siden, adopsjonsprosessen fokuserer på hvordan kunder forholder seg til og ´adopterer´ et spesifikt produkt eller tjeneste. Denne prosessen starter når en produsent introduserer et produkt i markedet, og ender med at kunden har adoptert produktet i sin daglige bruk. Adopsjonsprosessen gir oss innsikt i hva som skal til for å overbevise kunden om å kjøpe våre produkter, samt forståelse av hvilke markedsføringstiltak som er effektive.

Diffusjonsprosessen tar derimot for seg det bredere bildet, ved å undersøke hvordan en innovasjon eller et nytt produkt spres gjennom et samfunn eller en gruppe. Denne prosessen  handler mer om sosiale trender og gruppeatferd, og gir oss innsikt i de ulike forbrukerkategoriene og hvordan de adopterer nye ideer eller produkter i varierende tempo. 

Selv om det er noen likheter mellom disse tre prosessene, er det forskjellene som gir dem deres unike verdi. Ved å forstå og anvende disse prosessene, kan vi utvikle mer effektive markedsstrategier som dekker alle aspekter av kundereisen, fra bevissthet om et produkt, til hvordan det blir mottatt i samfunnet, og til slutt det faktiske kjøpet.

Vi håper du nå har kontroll på forskjellen mellom kjøpsprosessen, adopsjonsprosessen og diffusjonsprosessen! Sjekk ut våre eksamenskurs for en grundigere gjennomgang 👇🏻