Eksamen forbrukeratferd

Skal du ha eksamen i forbrukeratferd? Da bør du lese videre, for her kommer noen tips til hvordan du kan forberede deg til eksamen i forbrukeratferd og hvordan du kan skrive gode tekster!

Før du begynner å skrive eksamen i forbrukeratferd

Det er alle viktigste før du begynner å skrive teksten din er å lese gjennom oppgaveteksten nøye. Pass på å les selve oppgaveteksten flere ganger for å få med deg hva oppgaven spør om. Her kan det også være lurt å markere nøkkelordene i oppgaveteksten, og finne ut om oppgaven er delt inn i flere deler. 

Et annet tips til å effektivisere skrivingen er å lage en disposisjon. Disposisjonen kan inneholde hva du har tenkt til å skrive om i de ulike avsnittene i hoveddelen, eller mer detaljert hva hvert avsnitt skal omhandle om hvilke poenger du skal ha med i dem. Her kan prøve deg litt frem, og finne ut av hva som fungerer best for deg og til din forbrukeratferd eksamen!

En god og oversiktlig disposisjon gjør det enklere for deg å få en god flyt når du setter i gang med å skrive, samtidig som det gir deg mer oversikt og struktur i teksten din!

Innledning 

Innledningen er grunnlaget for teksten. En god og oversiktlig innledning er viktig fordi det definerer sensor sitt førsteinntrykk av teksten din. Innledningen skal være kort og presis. Her skal du fortelle hva du har tenkt til å gjøre videre i teksten din, altså i hoveddelen. 

Disse retningslinjene kan brukes som utgangspunkt når du skriver en innledning: 

1. Bruk nøkkelordene fra oppgaveteksten til å si hva du skal besvare i din oppgave. 

2. Nevn hvilke(n) teori(er)/modell(er) du skal bruke for å besvare oppgaven din. 

Det kan også vært lurt å skrive, eller fylle inn noen deler av innledningen til slutt. Da vet du hva du har skrevet om i hoveddelen – og kan dermed være sikker på at det du nevner i innledningen faktisk blir besvart i teksten din. 

Er du bekymret for hvordan det vil være å ha skoleeksamen? Her finner du alt du trenger å vite om skoleeksamen 🤗

Hoveddel

Det er i hoveddelen du kan reflektere og besvare selve oppgaven ved å gjøre det du har fortalt i innledningen. Dette er den viktigste og største delen av teksten din. Hoveddelen består av flere avsnitt, som tar for seg ulike deler av oppgaven. 

Her kommer noen tips til hvordan du kan øve deg på å skrive gode, oversiktlige og reflekterte avsnitt:

  • Et avsnitt skal omhandle ett tema eller del av en teori/modell, for eksempel ett avsnitt for hver av stegene i beslutningsprosessen. Det gjør teksten mer strukturert både for deg selv og for sensor. 
  • Start hver avsnitt med strukturerte ord som «den første teorien er …» og «videre vil … være relevant for å forklare …». 

Når du skrive selve avsnittet kan du bruke disse to stegene som retningslinje:

  1. Definisjon av viktige begreper i starten av avsnittet
  2. Drøft teorien/modellen med bakgrunn i caset du får på eksamen ved å vise til eksempler og reflektere. 

Du kan også trekke inn andre deler av pensum som kan være relevant for det avsnittet du skriver. Det kan for eksempel innebære å trekke inn prospektteorien (som forklarer tre mekanismer knyttet til valg) når du skriver om det siste steget i beslutningsprosessen, selve valget. 

Vil du se konkrete eksempler på innledning og avsnitt?

Følg denne lenken for å teste ut kurset vårt i Forbrukeratferd 🛍🤩

Avslutning

Avslutningen på teksten er prikken over i’en! Formålet med avslutningen er å dra alt sammen til en konklusjon og få hele oppgaven til å henge sammen, uten å komme med en bastant konklusjon. 

eksamen forbrukeratferd

Her kommer noen tips til å din avslutning i forbrukeratferd eksamen

  • Den trenger ikke være lang, det holder ofte med tre-fire setninger. 
  • Skriv gjerne en setning om hvorfor teoriene/modellene du brukte i oppgaven er nyttig å bruke. 
  •  Du kan gjerne se tilbake på selve oppgaveteksten til, og svare kortfattet og konsist på spørsmålet som er stilt i oppgaven.