Mange lurer nok på hva det kreves å skrive en bacheloroppgave. Hvor lang tid tar det? Hvor mange sider burde den være på? Disse spørsmålene skal jeg forsøke å gi svar på i denne bloggposten!

Hva må jeg faktisk gjøre?

Når du skal skrive en bacheloroppgave må du gjennom en god del ulike steg. Hvor lang tid du bruker på de ulike stegene er veldig individuelt, men her kommer en oversikt over det du er forventet å gjøre.

Tema, litteratursøk og problemstilling

Det første du skal gjøre er å finne et tema og gjøre litteratursøk knyttet til temaet, slik at du får en oversikt over teorier du kan bruke og tidligere forskning. Basert på dette lager du en problemstilling som du ønsker å undersøke.

Planlegge metodikk

Det neste steget er å planlegge hva slags metode du ønsker å benytte, slik at du kan samle inn dataene du trenger for å besvare problemstillingen.

Datainnsamling

I den neste fasen samler du inn dataene som du trenger. Avhengig av metoden du har valgt, kan du både samle inn nye data, eller samle inn eksisterende data.

Analyse av data

I den nest siste fasen må du analyser dataene og vurdere dem opp mot teorien du bruker og annen forskning.

Skrive oppgaven

Den siste delen av prosessen er selve skrivingen av bacheloroppgaven. Et tips fra meg er at du ikke absolutt må vente helt til slutt før du begynner å skrive selve oppgaven. Du kan også skrive selve bacheloroppgaven samtidig som du går gjennom de tidligere stegene.

Hvor lang tid tar det å skrive en bacheloroppgave?

Et spørsmål mange stiller er hvor lang tid det tar å skrive en bacheloroppgave. Dette er det vanskelig å gi svar på. Det er jo egentlig forventet at du bruker et helt semester på dette, så du burde kanskje ikke forvente at dette er noe som kan gjennomføres på kort tid. Men jeg har likevel to tips som kan gjøre arbeidet med bacheloroppgaven mer effektivt!

Hvor mange sider burde en bacheloroppgave være?

Vi vet at mange studenter lurer på hvor lang en oppgave burde være. Vanligvis vil du få beskjed fra studiestedet ditt om hvor langt du er forventet å skrive. Men en grei regel er at en oppgave sjeldent er kortere enn 25 sider, og sjeldent er mer enn 60 sider. Dette er jo et stort spenn, tenker du kanskje. Og det er sant! Det er fordi noen oppgaver blir skrevet i par, eller fordi man har valgt et opplegg som gjør at man trenger mange sider.