Produsentoverskudd i frikonkurranse tilsvarer differansen mellom markedsprisen varen blir solgt for i markedet, og den laveste prisen produsenten er villig til å selge varen for. For eksempel er likevektsprisen i markedet på en genser 50 kr. Likevel koster det produsenten kun 30 kr å produsere den, og er derfor det laveste produsenten ville solgt varen for.  Differansen mellom hva varen faktisk blir solgt for, og hva det koster å produsere den, er 20 kr. Dette vil være produsentoverskuddet. Altså:

Produsentoverskudd = Likevektspris – Minste tilbyderpris

Produsentoverskudd = 50 – 30 = 20

Eksempel: hvordan regne ut produsentoverskuddet

Vi fortsetter med eksempelet vi tok for oss ovenfor, der et frikonkurransemarked har følgende etterspørsel- og tilbudskurve.

Etterspørselskurve: P = 200 – 2x

Tilbudskurve: P = 20 + 2x

Vi fant tidligere at likevekten er 45 enheter til en pris på 110. Produsentoverskuddet finner vi ved arealet av trekanten mellom likevektsprisen og tilbudskurven. Det regnes ut slik:

Vi vet allerede hva likevektsprisen og likevektsmengden er, og vi må derfor avgjøre hva den den minste tilbyderprisen er. Den minste tilbyderprisen til produsenten finner vi der tilbudskurven krysser pris-aksen. I dette tilfellet er det der P = 20, som vi kan se ved konstantleddet til tilbudskurven. Dette vil regnes som den laveste prisen produsenten er villig til å tilby, og vi kan dermed regne ut produsentoverskuddet.

Et bilde som inneholder bygning, sitter, datamaskin, bord

Automatisk generert beskrivelse