Konsumentoverskuddet i frikonkurranse er differansen mellom prisen en konsument er villig til å betale for en vare, og markedsprisen konsumenten faktisk betaler for varen. For eksempel er du villig til å betale 100 kr for en genser. Likevektsprisen tilsier likevel at du kun trenger å betale 50 kr for genseren. Differansen mellom hva du er villig til og betale, og hva du faktisk betaler, er 50 kr. Dette vil være ditt konsumentoverskudd. Altså:

Konsumentoverskudd = Betalingsvillighet – Likevektspris

Konsumentoverskudd = 100 – 50 = 50

Eksempel: hvordan regne ut konsumentoverskudd

Vi fortsetter med eksempelet vi tok for oss ovenfor, der et frikonkurransemarked har følgende etterspørsel- og tilbudskurve.

Etterspørselskurve: P = 200 – 2x

Tilbudskurve: P = 20 + 2x

Vi fant tidligere at likevekten er 45 enheter til en pris på 110. Konsumentoverskuddet finner vi ved arealet av trekanten mellom likevektsprisen og etterspørselskurven. Vi regner den ut slik:

Vi vet allerede hva likevektsprisen og likevektsmengden er, og vi må derfor avgjøre hva den maksimale betalingsvilligheten er. Den maksimale betalingsvilligheten til konsumenten finner vi der etterspørselskurven krysser pris-aksen. I dette tilfellet er det der P = 200, noe vi kan se ved konstantleddet til etterspørselsfunksjonen. Dette vil regnes som den maksimale betalingsvilligheten, og vi kan dermed regne ut konsumentoverskuddet.