Hva er fusk?

Fusk er det samme som juks. Det vi ser på her er dermed også hva juks er. Det betyr at du gjør noe som er ulovlig, basert på de reglene skolen din har satt for eksamen. Blir du tatt for fusk på eksamen, kan du bli utestengt fra studiet ditt i opptil ett år. Derfor er det superviktig at du vet hva som regnes som fusk, slik at du unngår å bli beskyldt for dette!

De tre vanligste typene juks

1. Ulovlige hjelpemidler

Ulovlige hjelpemidler vil si at du enten har brukt eller har hatt tilgang til hjelpemidler som anses ulovlige for den eksamenen du skal ta. Det er skolen som definerer hvilke hjelpemidler som er tillatt for eksamen. Informasjon om tillatte hjelpemidler står ofte oppført i eksamensbeskrivelsen.

Eksempel:
Du skal ta en skoleeksamen og du har fått beskjed om at «ingen hjelpemidler» er tillatt under eksamen. Hvis du da har en jukselapp under eksamen, er dette fusk.

2. Ulovlig samarbeid er juks

Hvis det står at din eksamen er individuell og at samarbeid ikke er lov, kan du ikke samarbeide med andre studenter eller andre mennesker under eksamen. Dette gjelder spesielt for deling av tekst.

Ikke del teksten din med andre!
Når du leverer inn oppgaven din, blir alt innhold og alle setninger du har skrevet sjekket opp mot de andre oppgavene som leveres inn. Dersom oppgaveteksten din er svært lik teksten i en annen oppgave, vil du og den andre personen mistenkes for å ha samarbeidet. Hva juks er, innebærer altså vennskapelig deling av tekst.

Eksempel:
Du har skrevet en knakende god eksamen, og det er 30 minutter igjen av eksamen. En av dine bestevenner har fått dårlig tid og vil gjerne se hva du har skrevet, så du sender over det du har skrevet.

Vennen din får skikkelig dårlig tid mot slutten av eksamen, og låner noen setninger fra oppgaven din. Han bytter rekkefølgen på disse, men likevel er 5 av setningene i nøyaktig de samme i begge oppgavene.

Resultatet av dette er at dere begge blir mistenkt for å ha samarbeidet. Dere kan nå bli tatt for juks. Vi oppfordrer derfor alle studenter til å ikke dele teksten sin – uansett situasjon.

3. Plagiat

Plagiat vil si at du har skrevet noe som du selv ikke har kommet frem til, og du har ikke gjort det tydelig nok at det er noen andre som har kommet frem til dette. Hvordan du unngår å bli tatt for plagiat kan være litt vanskelig å forstå. Så hva er plagiat? Den neste bloggposten i denne serien gir deg svaret.