Har du faget Bærekraftig markedsføring, og lurer på hvordan du kan anvende 6-trinnstrappa i din eksamensoppgave? Her får du trappa kort forklart, med et gjennomgående eksempel. 

Hva er 6-trinnstrappa? 

6-trinnstrappa, også kalt grønn vekst-trappa, er et strategisk verktøy bedrifter kan ta i bruk for å bli mer miljøvennlige. Mer presist gir trappa inspirasjon til hva slags tiltak bedriften kan iverksette for å bli mer bærekraftig (Stoknes & Carlsen, 2020). 

Trappa består av følgende seks trinn:

  • Utvendige
  • Husrengjøring
  • Leverandørkrav
  • Driftsomlegging
  • Produktportefølje
  • Forretningsmodell

Jo lengre man kommer opp i trappen, jo mer kompliserte blir tiltakene. Eksempelvis er tiltak under første trappetrinn (utvendige) relativt ukompliserte, mens det sjette trinnet går helt inn i kjernen av hvordan selskapet skaper verdi og er dermed mer komplisert.

Illustrasjon av 6-trinnstrappa fra introduksjon til 6- trinnstrappa

La oss bruke den fiktive bedriften Ren Kropp AS som vi kan ha med oss gjennom forklaringen av alle trappetrinnene i trappa: 

🛁 Ren Kropp AS produserer hygieneartikler til bedriftsmarkedet, og leverer til butikker som selger produktene til sluttkunden slik som meg og deg. De produserer produkter slik som shampo og balsam, og håndsåpe🧴 De har produksjonslokaler i Bergen, Oslo og Trondheim, og de har 250 ansatte. 

Trinn 1: Utvendige

Første trappetrinn er utvendige som omhandler tiltak som skjer utenfor bedriften, og utenfor hverdagens drift. Dette er et enkelt skritt man kan begynne med når man skal legge om til å bli en mer miljøvennlig bedrift, da det oftest ikke krever mer enn litt tid og innsats. Her fokuseres det på interessentene til bedriften, og det iverksettes tiltak som støtter opp det sosiale nettverket, lokalmiljøet og samfunnet. Et eksempel kan være å støtte en bærekraftig start – up bedrift. 

🛁La oss se på hva Ren Kropp AS kan gjøre i dette trinnet. Ren Kropp AS starter med å  undersøke nærmiljøet om det er noen bedrifter som har stort fokus på å gjøre verden mer miljøvennlig. Først og fremst så kan bedriften selv lære av disse ekspertene om hvordan de selv kan bli mer miljøvennlig, men de vil også kunne bidra med egen tid til et godt formål. Bedriften bestemmer seg for at alle ansatte skal få øremerket 10 timer i året til å jobbe for en frivillig organisasjon. 

Trinn 2: Husrengjøring

I neste trinn husrengjøring vil bedriften ta grep innad i bedriften, og “rydde i egne skap”. Eksempelvis ved å minimere avfall gjennom å redusere, gjenbruke og resirkulere på kontoret. 

🛁Ren Kropp AS har gjort flere grep for å bli mer miljøvennlig. De har innført systemer slik at de kan kildesortere bedre ved å plassere resirkuleringsstasjoner rundt om på de ulike lokalene deres. Bedriften har også tatt en titt på renholdsrutinene sine, der renholderne har byttet ut vaskemidlene med nye vaskemidler som inneholder færre kjemikalier. 

Trinn 3: Leverandørkrav

I det tredje trinnet ser bedriften på hvilke leverandører og samarbeidspartnere de har. Bedriften må bruke sin innkjøpsmakt til å stille bærekraftige krav til selskapene i leverandørkjeden, og kun samarbeide med de leverandørene som innfrir de ønskede kravene som stilles. 

🛁Ren Kropp AS har vært i dialog med leverandørene av råvarene deres, og stilt krav til at de må utvinne råmaterialene på en mer miljøvennlig måte. Dette kan gjøres ved å for eksempel stille krav til hvordan varene transporteres, pakkes og utvinnes. 

Trinn 4: Driftsomlegging 

Det fjerde trinnet i trappen er driftsomlegging og her ser vi på driften til selskapet, hvor målet er å legge om til en grønn vekst. Det fokuseres eksempelvis på hvordan bedriften produserer varer eller tjenestene sine. Her begynner vi å se litt til kompleksiteten nevnt innledningsvis. Spørsmålet man må stille seg her er : “Hvordan kan bedriften levere mest mulig verdi med minst mulig ressurser?”

🛁Ren Kropp AS har nå sett på hvordan de kan endre produksjonen av varene sine slik at  de bruker mindre ressurser på å produsere de samme varene. Ett av tiltakene de har gjort er knyttet til råvarene de bruker. Mange av råvarene de kjøper inn til produksjon har begrenset holdbarhet, så dette innebærer at de  må lagres på et egnet sted og må brukes før de blir dårlige. Ved å installere et bedre styringssystem så kan de bedre estimere hvor mye råvarer som må kjøpes inn for å unngå sløsing, og de kan kjøpe inn mindre kvanta oftere for å redusere behovet for lagring.  På denne måten unngår de å kaste råvarer de ikke bruker og reduserer energi som brukes for å kjøle ned råvarene mens de står på lager. 

Trinn 5: Produktportefølje 

I det nest siste trinnet ser man på hvilke produkter eller tjenester bedriften leverer til kundene sine. I dette trinnet kan bedriften se på om de kan enten bytte ut eller lage miljøvennlige varianter av produkter de allerede har. Her må altså de miljøbelastende produktene fases ut og erstattes med miljøvennlige produkter. 

🛁​​Per i dag har Ren Kropp AS  et stort sortiment med varer knyttet til personlig hygiene, blant annet shampo, balsam og håndsåpe. For å forbedre produktporteføljen sin har de tatt steg knyttet til de eksisterende produktene de har : alle beholderne skal lages av resirkulert plast, produkter skal så langt det lar seg gjøre selges uten unødvendig emballasje, alle egnede produkter skal ha refill-poser slik at man kan bruke den samme beholderen flere ganger, og de har erstattet alle miljøskadelige kjemikalier i såpene sine med miljøvennlige versjoner. 

Trinn 6: Forretningsmodell

Det siste og høyeste nivået i 6-trinnstrappa er forretningsmodell, hvor bedriften legger om hele virksomheten med bærekraft som hoveddrivkraft. Her snakker vi da gjerne om en omstilling fra en lineær til en sirkulær forretningsmodell. I dette trinnet må bedriften være kreative på hvordan de kan endre den grunnleggende forretningsmodellen sin slik at de kan fylle kundenes behov, men med færre ressurser. 

🛁​​Her må Ren Kropp AS være kreative. Hvordan kan man selge såpe på en annen måte ​​som er miljøvennlig? Såpe er jo noe som man ikke kan bruke flere ganger, men måten de selger det på kan gjøres på en annen måte. For eksempel kan Ren Kropp AS selge såpe med kilopris. På denne måten kan du gå i butikken med din egen beholder, fylle på så mye sjampo eller håndsåpe som du trenger og slippe å få med emballasje på kjøpet. Dette vil spare både bedriften og kundene i butikken for mye unødig plast og energi.  

Jeg håper dette blogginnlegget har hjulpet deg til å få en bedre oversikt over 6-trinnstrappa, og hvordan du kan anvende trappa i eksamensoppgaven din🤩

Dersom du ønsker en grundigere gjennomgang av trappa, eller andre analysemetoder som er relevante for eksamensoppgaven, så anbefaler jeg å sjekke ut vårt eksamenskurs gratis her 👇🏻