Lurer du på hva emosjonell intelligens er? Da er du ikke alene. Fagfeltet er veldig nytt og i stadig  utvikling. I dette blogginnlegget skal jeg ta deg med på en kort gjennomgang.

Hva er emosjonell intelligens?

Emosjonell intelligens er et relativt nytt begrep som omhandler evnen til å «registrere og håndtere egne og andres følelser» (Relasjonsledelse, Jan Spurkeland, 2017, 5. utgave).

Altså det å gjenkjenne følelser hos andre og samtidig kunne kjenne igjen de samme følelsene hos seg selv og vite hvordan de påvirker andre.

Skal du ta eksamen i PIS dette semesteret? Her kan du lese om faget, og hva vårt eksamenskurs inneholder ⭐️

Emsojonell intelligens deles inn i fire elementer

Evnemodellen, også kalt firefaktormodellen ble utviklet av Salovey og Mayer på 1990 tallet. De fire faktorene modellen er delt inn i er:

1. Å kunne identifisere andres følelser

Dette er nært knyttet til persepsjon der man blir bedt om å observere og så tolke ulike ansiktsuttrykk eller fortellinger. 

2. Det å forstå følelser

Man kan bli bedt om å beskrive en følelse eller forstå motstridende følelser som man kan føle på. For eksempel, om du og en venn søker på samme jobb der vennen din får tilbud om jobben og ikke deg. Da kan du samtidig føle at du blir glad på vennen din sin vegne og at du blir misunnelig eller bitter fordi du ikke fikk jobben selv.

3. Det å bruke dine egne følelser

Her kan man få i oppgave å gjøre noe du ikke har særlig lyst å gjøre, men du blir bedt om å fremkalle følelser i deg selv som hjelper deg med å gjennomføre.

4. Det siste elementet er det å styre følelser

Dette gjelder både egne følelser og andres følelser. Man kan for eksempel bli bedt om å få andre til å gjøre en oppgave enten ved styre dine egne følelser og/eller andres følelser.

Har du kontroll på de ulike personlighwetsteoriene? Her tar vi deg gjennom alle fire 🤩

Hvordan måle emosjonell intelligens?

Vi skiller mellom to ulike måter å teste emosjonell intelligens på.

Den beste testen er MSCHEIT

Den er oppkalt etter opphavsmennene til testen, altså Mayer-Salovey-Caruso Emosjonell Intelligence Test. Testen gir et godt innblikk i hva emosjonell intelligens omhandler. 

Når man tester emosjonell intelligens så undersøker man i hvilken grad man klarer å identifisere følelser, om man klarer å forstå andres følelser, om man klarer å bruke egne følelser i en vanskelig oppgave man gruer seg til, og styre sine egne følelser slik at man klarer å påvirke andres følelser.

Testen er basert på et spørreskjema der man blir for eksempel presentert med et bilde av et menneske og man er nødt til å beskrive hva slags følelse personen viser, eller hvilken følelsesmessig strategi er best å ta når man skal møte andres reaksjoner.

Ifølge MSCHEIT testen så predikerer det ikke god ledelse eller gode jobbpresentasjoner. Det finnes argumentasjon for at høy emosjonell intelligens korrelerer positivt med transformasjons ledelse. Transformasjons ledelse er en karismatisk, motiverende og omsorgsfull leder (Ashkanasy & Tse, 2000; Bass, 2002; Bass & Riggio, 2006; George, 2000). Dette får igjen kritikk, det er vanskelig å kunne predikere transformasjonsledelse. (Harms & Crede, 2010). Det er mye uenighet og kritikk for denne testen. Dette kan bety at testen er for dårlig.

Den andre måten å teste emosjonell intelligens på er ved hjelp av blandede modeller

Her måles emosjonell intelligens opp mot andre egenskaper, som for eksempel personlighetstrekk. BarOn EQ-i er en av de mest kjente blandede modellene. Denne testen måler opp mot 15 forskjellige egenskaper.

Emotional Competende Inventory måler opp mot 18 ulike kompetanser. Metaanalyse på de blandede modellene viser at korrelasjonen er lav på hva modellen faktisk måler og mellom de fire elementene i firefaktormodellen. Denne modellen er derfor heller ikke god nok.

La oss oppsummere litt

Emosjonell intelligens er et nytt forskningsfelt. Det er mye usikkerhet for hvordan det måles og hva det predikerer, men forskere er enig i at det har en betydning.

Jeg håper blogginnlegget har hjulpet deg til å få en litt bedre oversikt. Dersom du ønsker å lære mer om intelligens, emosjonell intelligens eller kurset personlighetspsykologi, individuelle forskjeller og psykologi så anbefaler jeg å jobbe gjennom kursets oppgaver og repetisjonsoppgaver 👇🏻