Elastisk og uelastisk etterspørsel

En sentral del av mikroøkonomien handler om markedskrysset, altså figuren der tilbuds- og etterspørselskurven for et marked møter hverandre. I denne artikkelen skal vi gjøre et dypdykk i etterspørselskurven. Vi skal lære hva det betyr at etterspørselen er henholdsvis elastisk og uelastisk! ✨

Elastisk og uelastisk etterspørsel

La oss begynne med å vise eksempler på elastisk og uelastisk etterspørsel i hvert sitt pris-mengde-diagram.

Illustrasjon av elastisk og uelastisk etterspørsel

Til venstre ser vi markedet for brød, og vi legger merke til at etterspørselskurven etter brød er bratt. Dette er et eksempel på en uelastisk etterspørsel. Til høyre i figuren ser vi markedet for sjokolade, og legger merke til at etterspørselskurven etter dette godet er slak. Dette er et eksempel på en elastisk etterspørsel. De fleste studenter pleier å huske at elastisk og uelastisk etterspørsel handler om hvorvidt kurvene er bratte eller slakke. Det er derimot ikke alle som husker hvilket begrep som hører til hvilken type kurve.

Hvordan huske forskjellen?

La oss gi deg en huskeregel som gjør at du aldri glemmer hvilket begrep som hører til hvilken kurve igjen! ☝️ Tenk at du holder i en strikk som du har festet i en krok på veggen.

Hvis strikken er uelastisk er det ikke særlig gøy å trekke i den, og du lar den bare henge slapt nedover. Hvis den derimot er elastisk er det mye morsommere å trekke i den, og du strekker den så langt ut som du klarer. Den uelastiske strikken henger bratt nedover, og den elastiske strikken strekker seg nesten rett vannrett bortover.

Hvordan tolke elastisk og uelastisk etterspørsel?

Nå som vi både er sikre på hvordan elastisk og uelastisk etterspørsel ser ut, og hvordan vi kan huske forskjellen på dem, la oss gå videre til å se på hvordan kurvene tolkes. 🔍 Vi tar utgangspunkt i at prisen på begge varene øker med 1%, og skal se på hvordan dette påvirker etterspørselen i de to markedene.

Uelastisk etterspørsel

I markedet for brød, hvor etterspørselen er uelastisk, ser vi at en prisøkning på 1% i liten grad påvirker etterspurt mengde. Konsumenten hadde opprinnelig en etterspørsel gitt ved x0, og etter prisøkningen ble etterspørselen en anelse redusert, til x1. Intuisjonen for dette er at brød er et nødvendighetsgode. Vi trenger noen grunnleggende matvarer for å bli mette. Selv om prisen på nødvendige godene øker, fører ikke dette til en stor reduksjon i etterspørselen. 🥪

På samme måte kan vi tenke oss til at dersom vi har en prisreduksjon på 1% i brødmarkedet, vil ikke dette ha en stor effekt på etterspørselen etter brød. Det er fint å spise et brød i uka, men det er ikke så digg å hamstre fem brød bare fordi det er billig.

Elastisk etterspørsel

I markedet for sjokolade ser vi derimot en stor endring. En prisøkning på 1% gjorde at etterspørselen vår etter godet ble betydelig redusert, fra x0 til x1. Intuisjonen for dette er at selv om sjokolader er sykt godt, så er det ikke et nødvendig gode for å bli mett. Det er deilig å unne seg sjokolade når man føler at man har råd, men en prisøkning vil føre til en kraftig redusert etterspørsel. 🍫

På samme måte kan vi tenke oss til at dersom vi har en prisreduksjon på 1% i sjokolademarkedet, vil dette ha en stor effekt på etterspørselen etter sjokolade. Endelig er det billig å skaffe noe av det diggeste som finnes, og vi hamstrer så mye som studielånet tillater.

Elastisk og uelastisk etterspørsel: Oppsummert

Så hva har vi lært om elastisk og uelastisk etterspørsel? For det første har vi lært at når etterspørselen er elastisk, betyr dette at etterspørselskurven har en slakk helning. Videre følger det at når etterspørselen er uelastisk har etterspørselskurven en bratt helning. Intuisjonen bak dette er at noen goder er mer nødvendige enn andre, og derfor vil det også variere mellom ulike godetyper hvor mye etterspørselen vår påvirkes av prisendringer. Vi så et konkret eksempel hvor en prisøkning på 1% hadde helt forskjellige effekter på etterspørselen etter brød og sjokolade, avhengig av hvor nødvendig godet var for å gjøre oss mette.

Hvis du vil lære mer om hvordan du kan regne på etterspørselselastisitet, sjekk ut denne artikkelen om elastisiteter! ✨

Prøv eksamenskurset i Mikroøkonomi gratis 👈

Prøv eksamenskurset i Samfunnsøkonomi gratis 👈