Skal du ha eksamen i Personlighet, individuelle forskjeller og seleksjon dette semesteret? Da bør du lese videre, for her kommer noen tips til hva du bør tenke på når du skal skrive eksamensoppgaver ⭐️

En veldig god forberedelse til eksamen i Personlighet, individuelle forskjeller og seleksjon, eller PIS som mange kanskje kaller det, er å faktisk skrive oppgaver. Løs eksamensoppgaver som er lagt ut, oppgaver i bøker eller i vårt eksamenskurs. Du kan til og med lage oppgaver selv!

Før du begynner å skrive eksamen i Personlighet, individuelle forskjeller og seleksjon

Det er alle viktigste før du begynner å skrive teksten din er å lese gjennom oppgaveteksten nøye:

 • Pass på å les selve oppgaveteksten flere ganger for å få med deg hva oppgaven spør om.
 • Det kan også være lurt å markere nøkkelordene i oppgaveteksten, slik at du vet du får med deg alt.
 • Finne ut om oppgaven er delt inn i flere deler.
 • Legg ekstra godt merke til verbeneHva ber oppgaven deg faktisk om å gjøre?

Deretter bør du lage en god disposisjon før du starter å skrive din eksamen i PIS:

 • Disposisjonen bør inneholde hva du har tenkt til å skrive om i de ulike avsnittene i hoveddelen
 • Videre bør du notere mer detaljert hva hvert avsnitt skal ta for seg.
 • Husk å holde deg til et tema per avsnitt! Som for eksempel et av personlighetstrekkene i femfaktormodellen, dersom du skal skrive utfyllende om alle.

En god og oversiktlig disposisjon gjør det enklere å få en god flyt når du setter i gang med å skrive eksamen i Personlighet, individuelle forskjeller og seleksjon. Samtidig som det sørger for at du får oversikt over, og struktur i teksten din.

Innledning

Innledningen er på mange måter den viktigste delen av teksten din. Det er det første sensor leser, og den skal være kort og presis. Mange havner i fellen som er å gjenta for mye av oppgaveteksten i innledningen. Det er ikke nødvendig, og tar bare opp verdifull plass. Du kan være sikker på at sensor vet hva oppgaven spør om, så det trenger du ikke å gjenta!

Bruk gjerne disse to punktene som veiviser når du skriver innledningen din:

 1. Aktualiser tema. Hva gjør at tema er viktig akkurat nå for enkeltindivider, organisasjoner og samfunn?
 2. Avgrens oppgaven. Hva skal du fokusere på i din besvarelse av oppgaven? Men, pass på at du svarer på det oppgaven spør om. 

Noen liker å skrive innledningen til slutt i sin eksamen i PIS. Det kan være lurt da du vet hva hoveddelen din inneholder først etter du har skrevet den. Noen ganger blir hoveddelen litt annerledes enn hva man i utgangpunktet hadde tenkt. Det er helt greit, men da må innledningen stemme overens med innholdet i hoveddelen. I tillegg får du dobbeltsjekket at du svarer på det oppgaven spør om.

Hoveddelen av din eksamen i PIS

Det er i hoveddelen du kan reflektere og besvare selve oppgaven ved å gjøre det du har fortalt i innledningen. Dette er den viktigste og største delen av din eksamen i Personlighet, individuelle forskjeller og seleksjon. Hoveddelen består av flere avsnitt, som tar for seg ulike deler av oppgaven.

Når du skal sette opp en disposisjon til hoveddelen av teksten din kan du følge disse stegene:

 • Det er viktig å holde seg til et tema per avsnitt for å oppnå god struktur i avsnittene og oppgaven for øvrig. 
 • Start hvert avsnitt med bindeord eller fraser som for eksempel «for det første …» og «videre vil … være relevant for å forklare …».

Videre kan du følge disse stegene når du skal skrive avsnittene:

 • Begynn med en definisjon av begrepet.  
 • Drøft deretter teorien ved å vise til relevante eksempler og refleksjon
 • Her kan du også trekke inn andre deler av pensum som er relevant. Det viser forståelse og evne til å anvende kunnskapen.

Avslutning

Avslutningen på teksten er selve prikken over i’en! Formålet med avslutningen er å dra alt sammen til en konklusjon og få hele din oppgave til eksamen i PIS til å henge sammen.

Det skal ikke drøftes i avslutnignen, bare konkluderes og oppsummeres. Den trenger ikke å være lang, ofte holder det med tre til fire setninger. Skriv gjerne en setning eller to om hvorfor teorien er nyttig eller viktig. Svar på spørsmålet som er stilt i oppgaveteksten, og understrek din egen drøfting.

Her har vi samlet noen andre blogginnlegg som gir kortfattete sammendrag av noen viktige temaer vi anbefaler at du jobber med før eksamen i Personlighet, individuelle forskjeller og seleksjon:

Vårt kurs er også helt nydelig å bruke som forberedelser til eksamen i Personlighet, individuelle forskjeller og seleksjon 👇🏻

Masse lykke til på eksamen, vi her troen på deg 😚