Skal du ha arbeidskrav i psykologi, organisasjon og ledelse? Da har jeg noen tips til deg, samt noen lenker til hvilke deler av eksamenskurset som har relevant innhold.

  • Les igjennom alle oppgavene i arbeidskravet
  • Brainstorme litt rundt hvert spørsmål
  • Avgjør hvilke spørsmål du er flinkest i
  • Del opp oppgaven inn i flere mindre spørsmål

Oppgave 1

Omhandler indre, ytre og prososial motivasjon:

Oppgave 2

Omhandler jobbengasjement og utbrenthet:

Oppgave 3

Denne oppgaven i arbeidskravet omhandler hvordan man kan håndtere utbrenthet:

Oppgave 4

Omhandler beslutninger:

Oppgave 5

Omhandler sosial loffing:

HUSK at dette er kun linker til kjernen av oppgaven i arbeidskravet. Forsøk å tenke på hvilke andre emner i kurset som er relatert til de ulike oppgavene!

Og hvis du ikke får svar på alt i videoene, så (1) prøv å ressonér deg frem – hva hadde du gjort? og (2), bla opp i de tilhørende kapitlene i boken og les overskriftene helt til du finner noe som er relevant.

Om du står helt fast, så kan du sende meg en melding ved å bruke chatten nede i hjørnet i kurset på EnkelEksamen.no. Slik kommer du også til å gjøre det bra i arbeidskrav.

Lykke til! 💃
Hilsen Ingrid, nettlærer i Psykologi, organisasjon og ledelse