Her er syv tips til deg som skal ta eksamen i Mikroøkonomi eller Mikroøkonomi I

Tips til eksamensforberedelsene:

#1 Jobb med tidligere eksamensoppgaver i innspurten

Det er muligens en klisjé, men vi vet at det fungerer. Mikroøkonomi og Mikroøkonomi I er fag som krever mengdetrening, og den beste treningen du kan få er å repetere det du skal gjøre på eksamensdagen. Om du ønsker kan du laste ned vår eksamensoversikt her. Da kan du sette opp en plan for alle tidligere eksamensoppgaver og huke av for hver eksamensoppgave du gjør. Marker oppgaver som er spesielt vanskelige, og sørg for å ha kontroll på dem til eksamen.

Visste du at når du blir kjøper Diamant-tilgang i et kurs på EnkelEksamen, får muligheten til å chatte med våre toppstudenter dersom du står fast med oppgaver eller har andre spørsmål?

#2 Bruk kompendiet vårt når du jobber med oppgaver

Har du kjøpt Gull- eller Diamant-tilgang til eksamenskurset i Mikroøkonomi eller Mikroøkonomi I eller kjøper det i dag, får du tilgang til et kompendium som er et nyttig hjelpemiddel når du løser oppgaver. Kompendiet er på hele 100 sider og inneholder formler og fremgangsmåter som vil hjelpe deg i faget.

#3 Bli god på flere temaer

Det er ingen god strategi å kun lære seg enkelte deler av pensum. F.eks. lær deg både konsumentteorien og produksjonsteorien, ikke velg en av de. Eksamen i Mikroøkonomi handler om flere emner.

Se vårt utvalg av eksamenskurs i Mikroøkonomi:

Det finnes fler! Se fullstendig liste over alle kurs.

Tips til eksamensdagen:

#4 Bruk figurer

Ikke undervurder illustrasjonsbruk på eksamen i Mikroøkonomi. I eksamensoppgaver spørres det ofte etter illustrasjoner eksplisitt. I tillegg kan illustrasjoner benyttes for å underbygge både tekst og beregninger og dermed vise at du virkelig har forstått det oppgaven spør om. Dette bør det også øves på i forkant av eksamen slik at du er trygg på det.

#5 Les oppgaven nøye og noter nøkkelopplysninger

Ta deg tid til å lese oppgaveteksten nøye. Hvis du haster med å gå i gang kan det medføre at du svarer på noe det ikke spørres etter. I tillegg kan det være lurt å faktisk skrive ned nøkkelopplysninger øverst slik som priser på de ulike godene, etterspørselsfunksjonene osv.

#6 Vis fullstendige beregninger

Dersom du ikke viser beregninger, men kun svaret vil det være vanskelig for sensor å gi deg uttelling dersom svaret viser seg å være feil. Et feilaktig svar som ikke er akkompagnert av beregninger gir naturlig nok ingen poeng. Har du feil svar, men derimot har vist beregninger som er riktige eller delvis riktige kan du høste poeng på eksamen.

#7 Ta egne forutsetninger der det passer

Det kan oppstå situasjoner som gjør at du bør ta egne forutsetninger. F.eks. om oppgaven er taus på enkelte områder eller om f.eks. deloppgave b) bygger på deloppgave a) og du ikke fikk til a). Fikk du ikke til a) kan du forutsette at svaret fra a) f.eks. er 8 slik at du kan bruke dette tallet videre i b). Sensor må selvsagt orienteres og du må kunne argumentere for hvorfor du gjør egne forutsetninger. Forutsetningene må også være rimelige. Slik kan du få noen ekstra poeng på eksamen i Mikroøkonomi.

Alle vi i EnkelEksamen ønsker deg masse lykke til på eksamen! Vi heier på deg og vet at du kommer til å naile dette! 🤩