EnkelEksamens visjon er “Vi former fremtidens læring”, og vi er derfor svært stolte over å kunne lansere vårt nye læringsverktøy AI-Chat!

Her finner du 5 tips til hvordan du kan ta i bruk vår AI-chat!

Aktiv læring og kontroll på pensum

Læringsverktøyet legger opp til at du som student øker ditt læringsutbytte gjennom aktiv læring. AI-chaten kjenner fagene du studerer, og gir deg gode og målrettede svar for at du skal nå dine studiemål. Læringsverktøyet har to moduser – Spør AI-chat og AI-chat spør deg.

Spør AI-chat

I dette moduset stiller du som student AI-chaten faglige spørsmål, og AIen svarer deg. Vi har konfigurert AI-chaten slik at den er trent til å gi deg gode faglige svar.

Spør AI-chat og få raskt svar!


NB: AI-chaten er foreløpig ikke godt nok trent på å svare på tallspørsmål, matematikk, statistikk og lignende. Den vil imidlertid være god til å forklare teorier og modeller i alle fag.

AI-chat spør deg

I dette moduset kan du be AI-chaten stille deg spørsmål innen fag du ønsker å bli testet i, slik at du får testet din kunnskap før eksamen. Du får også tilbakemelding på dine svar, og tips til hvordan du kan forbedre svarene dine.

AI-chat tester din kunnskap i fagene!

Prøv AI-Chat gratis 🤩

Alle som er registrert på EnkelEksamen.no kan prøve vår AI-chat helt gratis.