8 tips til deg som skal ta eksamen i Mikroøkonomi

Tips til eksamensforberedelsene:

#1 Jobb jevnt gjennom semesteret

Mikroøkonomi er ikke et fag de fleste kan pugge inn den siste uken før eksamen. Jobb derfor jevnt gjennom semesteret.

Visste du at når du blir kjøper et kurs på EnkelEksamen, får muligheten til å chatte med våre toppstudenter dersom du står fast med oppgaver eller har andre spørsmål?

#2 Kjøp og bruk eksamenskurs fra EnkelEksamen

Vi har kokt ned pensum til hva vi ser har vært mest eksamensrelevant, vi har systematisert pensum for deg, vi har laget ca. 11 timer videomateriell og 250 quizoppgaver for at du skal bli så rustet til eksamen som mulig. I tillegg gir kurset vårt individuell tilbakemelding til hver enkelt bruker hvor langt man har kommet i kurset og hvilke deler som er forstått eller som bør jobbes mer med.

Kurset ble lansert høsten 2017, og det ble oppdatert sommeren 2019. Kurset har fått strålende tilbakemeldinger. Har du testet kurset? Husk at du kan prøve den første delen helt gratis!

#3 Bruk kompendiet når du jobber med oppgaver

Kompendiet er et nyttig hjelpemiddel når du løser oppgaver. Kompendiet inneholder formler og fremgangsmåter som vil hjelpe deg i faget. Kompendiet er tilgjengelig for alle som har Gull- eller Diamanttilgang til kurset og kan lastes ned på vår dokumentside.

#4 Bli god på flere temaer

Det er ingen god strategi å kun lære seg enkelte deler av pensum. F.eks. lær deg både konsumentteorien og produsentteorien, ikke velg en av de. Eksamen i mikroøkonomi handler om flere emner.

Tips til eksamensdagen:

#5 Bruk figurer

Ikke undervurder illustrasjonsbruk på eksamen i mikroøkonomi. I eksamensoppgaver spørres det ofte etter illustrasjoner eksplisitt. I tillegg kan illustrasjoner benyttes for å underbygge både tekst og beregninger og dermed vise at du virkelig har forstått det oppgaven spør om. Dette bør det også øves på i forkant av eksamen slik at du er trygg på det.

#6 Les oppgaven nøye og noter nøkkelopplysninger

Ta deg tid til å lese oppgaveteksten nøye. Hvis du haster med å gå i gang kan det medføre at du svarer på noe det ikke spørres etter. I tillegg kan det være lurt å faktisk skrive ned nøkkelopplysninger øverst slik som priser på de ulike godene, etterspørselsfunksjonene osv.

#7 Vis fullstendige beregninger

Dersom du ikke viser beregninger, men kun svaret vil det være vanskelig for sensor å gi deg uttelling dersom svaret viser seg å være feil. Et feilaktig svar som ikke er akkompagnert av beregninger gir naturlig nok ingen poeng. Har du feil svar, men derimot har vist beregninger som er riktige eller delvis riktige kan du høste poeng på eksamen.

#8 Ta egne forutsetninger der det passer

Det kan oppstå situasjoner som gjør at du bør ta egne forutsetninger. F.eks. om oppgaven er taus på enkelte områder eller om f.eks. deloppgave b) bygger på deloppgave a) og du ikke fikk til a). Fikk du ikke til a) kan du forutsette at svaret fra a) f.eks. er 8 slik at du kan bruke dette tallet videre i b). Sensor må selvsagt orienteres og du må kunne argumentere for hvorfor du gjør egne forutsetninger. Forutsetningene må også være rimelige. Slik kan du få noen ekstra poeng på eksamen i mikroøkonomi.