Studenttiden kan være stressende. Det er ikke alltid hverdagen går på skinner, og av og til kan noe gå skikkelig skeis. Da er det viktig å vite hvor du kan gå for å ha noen profesjonelle å snakke med. 

Hvor du kan få hjelp som student

Her følger en oversikt over hvor du kan starte når du trenger noen ‘voksne’ å snakke med, basert på hvilken studentby du bor i. For oss studenter lønner det seg å benytte studentsamskipnadene sine tilbud og dersom de synes det er nødvendig, blir du henvist videre til profesjonelle. På samskipnaden er det gode muligheter for å få snakket med profesjonelle rådgivere ⬇

gif_let's_talk_about_this_terapaut_student_psykisk_helse

NB❗ For alle tilbudene gjelder det at du ikke skal dele privat informasjon skriftlig. Derfor ber de deg om å ringe på telefon eller bestille time in person.

Studenttilbudene

Tilbud for studenter i Oslo

For studenter i Oslo tilbyr SiO gratis behandling hos enten psykolog eller rådgiver. Rådgivning kan ofte være en god plass å starte, for så å bli henvist til enten SiO sin psykolog eller en annen lege etter ditt behov. De arrangerer i tillegg kurs hvert semester i spesifikke tema. 📒

 • Gå hit om du ønsker å bestille time
 • For oversikt over de ulike kursene se her

Tilbud for studenter i Trondheim

SiT i Trondheim tilbyr også hjelp. De har en rådgivningstjeneste som er helt gratis. Ønsker du timer hos psykolog har du derimot først en gratis registreringssamtale, så betaler du 150 kroner for hver av de første 4 timene (per kalenderår). Etter disse er timene gratis.😍 SiT tilbyr også spesifikke kurs med gratis deltakelse. Møter du ikke opp (uten å ha gitt beskjed) blir du derimot belastet med et gebyr.

 • Les mer om rådgivningstilbudet her
 • Gå hit om du ønsker å bestille time
 • For oversikt over de ulike kursene se her

Tilbud for studenter i Bergen 

Studentsamskipnaden Sammen tilbyr gratis hjelp til alle studenter som har betalt semesteravgiften.💸 Tilbudene er veldig lavterskel. Du kan gå til rådgiver eller melde deg opp til mestringskurs. Om du trenger hjelp til noe litt mer alvorlig kan du søke hjelp hos studentpsykologen. Alle er der for at du skal få en bedre studenthverdag.💛

 • Her kan du bestille en gratis rådgivningstime
 • Se en oversikt over kursene her
 • For bestilling av time og mer informasjon om psykolog-tilbudet se her

Tilbud for studenter i Stavanger

For studenter i Stavanger er det SiS som står for psykisk helse-tilbudet. Dette er helt gratis for deg som har betalt semesteravgift hos SiS.😎

 • Her kan du booke time til psykologen
 • Har du behov for annen hjelp? Se her for mer hjelp som finnes i Stavanger og Sandnes
 • Her har de skrevet en håndbok for deg som bare vil lese noen gode velmenende råd.

Tilbud ved UiT

(Tromsø, Narvik, Harstad, Alta, Hammerfest og Svalbard). Samskipnaden ved Norges arktiske universitet tilbyr gratis studentrådgivning. Dette er et lavterskel-tilbud som alle kan ta del i, uavhengig av størrelsen/behovet for samtalen. Her jobber psykologer og studentrådgivere side om side slik at du skal få den beste opplevelsen. Se en fullstendig oversikt over tilbudet her.

Tilbud i Ås

I Ås er det et samarbeid mellom kommunen og NMBU der du får gratis helsetilbud ved helsestasjonen for ungdom og studenter. Her ser du en oversikt over hva de tilbyr her (alt fra klamydia til tilrettelegging for studiet). Ås kommune tilbyr i tillegg gratis-kurs, der noen er spesifikt rettet inn mot studenter. Se oversikt her.

Du er ikke alene

Husk det. Tusenvis av studenter går gjennom (noe av) det samme som deg, og de som jobber med å hjelpe oss gjør nettopp det: de jobber med å hjelpe oss. Ikke vær redd for å strekke ut en hånd til de som trenger din støtte, og ta imot en hånd når den strekkes til deg. Studenttiden kan være både stressende og skummel for mange, så ta imot den hjelp der du kan.